CANLYNIADAU PRAWF RHEOLI COVID-19:

Rob LloydNewyddion

CANLYNIADAU PRAWF RHEOLI COVID-19:

Wythnos yn cychwyn 17 Awst

Roedd nifer y profion COVID19 yn sefyll at 1,377

Nifer y profion positif hyd yma yw 1.

Mae Rygbi Cymru wedi cynnal 288 prawf arall yr wythnos hon, gan fynd â’r cyfanswm i 1,665.

Ni chofnodwyd unrhyw brofion cadarnhaol ychwanegol ar hyn o bryd

Sylwch: Mae’r unigolyn a brofodd yn bositif o’r blaen yn ynysu ar hyn o bryd ac ni chafodd ei brofi yn rownd ddiweddaraf rhaglen brofi Rygbi Cymru. Dilynwyd holl ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Llywodraeth.