Carfan Merched Cymru ar gyfer y Chwe Gwlad 2020 yn cynnwys 9 o Ferched y Scarlets

vindicoNewyddion

Yn ystod cyhoeddiad carfan Merched Cymru y bore yma bydd naw o Ferched y Scarlets yn cymryd rhan yn y Chwe Gwlad eleni yn y Gwanwyn.

Yn cael eu henwi yn y blaen mae; Alisha Butchers, Alex Callender, Lleucu George, Sarah Lawrence a Bethan Lewis. Yn ogystal â phedwar arall yn y cefn; Hannah Jones, Jasmine Joyce, Caitlin Lewis a Ffion Lewis.

Wrth siarad ar y cyhoeddiad carfan, dywedodd Prif Hyfforddwr Merched y Scarlets, Daryl Morgan; “Rwy’n hynod falch o weld cymaint o’n chwaraewyr yn cyrraedd Carfan Chwe Gwlad Cymru. Maent i gyd yn haeddu eu lle yn llwyr ar ôl yr holl waith caled maent wedi’i wneud trwy gydol y tymor.

“Y peth gwych i mi fy hun a’r hyfforddwyr eraill sydd wedi bod yn rhan o ddatblygiad y chwaraewyr, yw bod pob un o’r merched a ddewiswyd wedi dod trwy ein rhaglen gradd oedran ac mae hyn yn hyfryd i’w weld.”

Mae Horsman, Lewis a Wyatt yn parhau yn eu rolau hyfforddi yn yr hydref gyda Rowland Phillips yn parhau i gymryd amser allan o’r rhaglen, tra bod cyn gapten Saith Bob Ochr Lloegr, Ollie Phillips, wedi’i benodi i arwain rhaglen Merched Saith Bob Ochr Cymru.

Mae’r hyfforddwyr saith bob ochr a 15 bob ochr yn gweithio ochr yn ochr i redeg rhaglen berfformio saith a 15-bob-ochr cwbl integredig, sy’n canolbwyntio ar athletwyr yn ystod y Chwe Gwlad ac cyn cyfres Tlws Rygbi Ewrop hanfodol.

Mae Saith Bob Ochr yn flaenoriaeth allweddol i strategaeth berfformiad Merched Cymru ac mae 20 o garfan y Chwe Gwlad hefyd yn y garfan hyfforddi saith ochr ar hyn o bryd o 30 chwaraewr.

Dywedodd Chris Horsman, “Rydym yn falch o’r cynnydd a wnaed yn ystod ymgyrch yr hydref, o ran creu meincnodau ffitrwydd a chodi ein safonau perfformiad. Gwnaethom welliannau clir ym mis Tachwedd ac roedd y cydgysylltiad a ddangoswyd yn amlwg trwy gydol y mis – o falu buddugoliaeth raenus, munud olaf dros Iwerddon i berfformiadau trawiadol wrth guro’r Alban a Crawshays ynghyd ag ail hanner cadarn yn erbyn tîm Barbariaid cryf. Dim ond y dechrau ydoedd ond dangosodd y perfformiadau bod llawer mwy i ddod o’r garfan hon.

Bydd y tair gêm gartref yn y Chwe Gwlad yn cael eu chwarae amser cinio dydd Sul ym Mharc Arfau Caerdydd. Mae’r capten newydd ei benodi, Siwan Lillicrap, wrth ei fodd yn arwain yr ochr ac yn gobeithio adeiladu ar y gefnogaeth a ddangoswyd yn ystod ymgyrch yr hydref.

Cymru v Yr Eidal – 2il Chwefror 2020 – CG 13:00

Cymru v Ffrainc – 23ain Chwefror 2020 – CG 12:00

Cymru v Yr Alban – 15fed Mawrth 2020 – CG 13:10

Carfan Merched Chwe Gwlad Cymru 2020:

Blaenwyr:

Alisha Butchers, Alex Callender, Gwen Crabb, Georgia Evans, Abbie Fleming, Cerys Hale, Lleucu George, Cara Hope, Natalia John, Manon Johnes, Kelsey Jones, Molly Kelly, Sarah Lawrence, Bethan Lewis, Ruth Lewis, Siwan Lillicrap, Robyn Lock, Gwenllian Pyrs

Olwyr:

Keira Bevan, Hannah Bluck, Hannah Jones, Jasmine Joyce, Courtney Keight, Kerin Lake, Caitlin Lewis, Ffion Lewis, Lisa Neumann, Kayleigh Powell, Paige Randall, Lauren Smyth, Elinor Snowsill, Niamh Terry, Megan Webb, Robyn Wilkins