Chwech o Fenywod y Scarlets yn ymddangos yng Ngêm Agoriadol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad i Fenywod

vindicoNewyddion

Mae Jasmine Joyce a Hannah Jones wedi cael eu henwi yng ngharfan Merched Cymru i ddechrau ar gyfer gêm agoriadol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dydd Sul yn erbyn yr Eidal ym Mharc Arfau Caerdydd (1yp).

Methodd y pâr profiadol â chyfres hydref pum gêm yr hydref ar ôl bachu ar gyfle i chwarae i Brifysgol Adelaide yng nghynghrair genedlaethol saith bob ochr Awstralia. Mae Alisha Butchers, a chwaraeodd hefyd i’r Adelaide ‘Romas’ wedi cael ei enwi ar fainc sydd hefyd yn cynnwys prop y Gweilch heb ei gapio, Ruth Lewis.

Dywed yr hyfforddwr Chris Horsman ei fod yn falch gyda lefel y gystadleuaeth yn y garfan.

“Roedd dadl a chystadleuaeth o amgylch pob safle yn y cyfarfod dethol, a dyna’n union yr ydym ni ei eisiau,” meddai’r cyn-brop Cymru 14 gwaith. “Fe aethon ni ati i ddatblygu cryfder mewn dyfnder yn ystod yr hydref ac fe roddodd y gemau hynny gyfle i ni edrych ar y grŵp gyda Chwpan Rygbi’r Byd 2021 mewn golwg.

“Roedd achos i bob chwaraewr gymryd rhan mewn rhyw ffordd ond rydyn ni’n teimlo mai’r garfan matchday hon sydd yn y sefyllfa orau i wneud y mwyaf o’r cyfle y penwythnos hwn. Fel yn yr hydref, rydyn ni eisiau mynd allan i berfformio ym mhob gêm, gan wella drwy’r amser. ”

Gorffennodd yr Eidal yn yr ail safle yng nghystadleuaeth y tymor diwethaf, gan guro Ffrainc yn gyffyrddus ar y ffordd.

“Mae’r Eidal bob amser wedi bod yn ornest allweddol i ni ac ni fydd y dydd Sul hwn yn ddim gwahanol,” ychwanegodd Horsman. “Bydd hi’n gêm anodd heb unrhyw guddfan. Rydyn ni wedi gofyn i lawer o’r chwaraewyr, gan gynyddu dwyster yr hyfforddiant ac maen nhw wedi cwrdd â’r her yn uniongyrchol. Nod hynny yw nid yn unig perfformio dan bwysau yn ystod y Chwe Gwlad ond hefyd, yn y tymor hwy, cau’r bwlch ar dimau uwch ein pennau yn rhengoedd y byd.

“Rydyn ni’n canolbwyntio arnon ni ein hunain a’r wythnos hon, heb edrych y tu hwnt i her yr Eidal ddydd Sul.”

Tîm Merched Cymru v Yr Eidal (dydd Sul 2 Chwefror, 1pm, Parc Arfau Caerdydd):

Kayleigh Powell; Jasmine Joyce, Hannah Jones, Kerin Lake, Lisa Neumann; Robyn Wilkins, Keira Bevan; Pyrsau Gwenllian, Kelsey Jones, Cerys Hale, Natalia John, Gwen Crabb, Alex Callender, Bethan Lewis, Siwan Lillicrap (capt)

Eilyddion: Molly Kelly, Cara Hope, Ruth Lewis, Georgia Evans, Alisha Butchers, Manon Johnes, Ffion Lewis, Paige Randall