Clybiau cymunedol y Scarlets yn dangos ysbryd cymunedol wrth ddarparu pecynnau gofal hanfodol

Rob LloydNewyddion, Newyddion Cymuned

Mae clybiau cymunedol y Scarlets wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i helpu i ddarparu pecynnau gofal hanfodol ledled y rhanbarth.

Mae gwirfoddolwyr o glybiau llawr gwlad a hybiau merched y WRU ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro wedi bod yn helpu i fynd â’r pecynnau, sy’n cynnwys bwyd a nwyddau hanfodol, i aelodau bregus o’r gymdeithas sy’n hunan-ynysu yn ystod pandemig Covid-19.

Mae’r clybiau wedi ymuno â Sefydliad Cymunedol y Scarlets – cangen elusennol y Scarlets – a’r cyfanwerthwr bwyd o Gaerfyrddin, Castell Howell, tra bod chwaraewyr y Scarlets Osian Knott, Kieran Hardy, Jac Morgan a Ryan Conbeer hefyd wedi rhoi benthyg eu llaw i’r prosiect.

At ei gilydd, roedd disgwyl i 305 o becynnau gael eu cyflwyno ddydd Llun a dydd Mawrth (Ebrill 6 ac Ebrill 7), gyda’r fenter yn tynnu sylw at y ffaith bod clybiau rygbi yn parhau i fod wrth galon eu cymuned hyd yn oed heb unrhyw gemau ar y cae.

Dywedodd rheolwr Sefydliad Cymunedol y Scarlets, Caroline Newman: “Rydyn ni wedi cael ein llethu gyda’r gefnogaeth rydyn ni wedi’i chael gan glybiau lleol, mae nifer y bobl sy’n barod i wirfoddoli i helpu’r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau wedi bod yn cyffwrdd.

“Mae rhesymau pobl dros ofyn am becynnau yn aml wedi bod yn galonogol ac mae wedi gwneud i ni werthfawrogi’r hyn sydd gennym mewn gwirionedd.

  “Mae’r sefydliad wedi gweithio’n agos gyda Castell Howell i sicrhau bod y pecynnau’n barod i fynd at y rhai y mae eu hangen fwyaf, gan lwyddo i droi pethau o gwmpas yn eithaf cyflym a hoffwn ddweud diolch enfawr i bawb sy’n ymwneud â gwneud i hyn ddigwydd, ein cyllidwr, Castell Howell, yr holl glybiau, ein gwirfoddolwr llinell gymorth ac aelodau’r sefydliad.

“Gwaith tîm gwych sydd wedi fy ngwneud yn falch o fod yn rhan o’r gymuned wych y mae rygbi yn ei chreu.”

Dyma’r clybiau rygbi a hybiau rygbi merched WRU a gymerodd ran yn y fenter

Aberaeron, Aberystwyth, Amman Utd, Rhydamam, Porth Tywyn, Betws, Bynea, Aberteifi, Cefneithin, Felinfoel, Fishguard & Goodwick, Ffwrnes Utd, Hwlffordd, Kidwelly, Llandeilo, Llandymddyfri, Llandybie, Llanelli Wanderers, Llangennech, Llangwm, Merched Mynydd Mawr, Aberdaugleddau, Arberth, New Dock Stars, Castell Newydd Emlyn, Neyland, Penybanc, Pont-iets, San Clears, Stradey Sospans, Tenby Utd, Tymble, Tycroes, Hendy-Gwyn, Yr Hendy.