Crys16 i gynnal noson rithiol gyda Simon Muderack a Sean Fitzpatrick

Rob LloydNewyddion

Bydd cefnogwyr y Scarlets yn cael cyfle i ddod i adnabod y cadeirydd newydd Simon Muderack a Sean Fitzpatrick o’r Crysau Duon, fel rhan o noson rithiol a gynhelir gan Crys16 ar Nos Fercher, 2il o Fedi (cychwyn 7yh).

Mae cyfyngiadau cofleidiol wedi golygu nad yw ymddiriedolaeth y cefnogwyr yn gallu mwynhau ei chasgliadau arferol ym Mharc y Scarlets, felly yn lle hynny, bydd y noson yn cael ei gynnal yn syth yn eich ystafell fyw.

Bydd Simon a Sean yn siarad am eu cefndir, ynghyd â’u gobeithion a’u cynlluniau ar gyfer y Scarlets.

I fod yn rhan o’r digwyddiad gallwch ymuno â Crys16 yn http://crys16.cymru ac anfonir dolen gofrestru atoch.

Noddir y noson yn garedig gan HMJ Electrical.