Cwpan yr Enfys i’w gynnal fel twrnamaint deuol

Rob LloydNewyddion

Oherwydd dim cymeradwyaethau swyddogol i adael y timau De Affrig i mewn i’r DU & Iwerddon er mwyn cymryd rhan yng ngemau Cwpan yr Enfys, bydd PRO14 Rugby a SA Rugby yn cynnal twrnamaint deuol heb unrhyw gemau traws-hemisffer.

Er gwaethaf eu holl ymdrechion, nad oedd y timau De Affrig wedi derbyn caniatâd i deithio mewn amser i’r gemau Cwpan yr Enfys cael eu chwarae fel y trefnwyd. Nad yw’r heriau yma yn unigryw i rygbi wrth i nifer o chwaraeon rhyngwladol gael eu heffeithio gan Covid-19.

Roedd nifer o opsiynau teithio wedi’u trafod i alluogi’r timau De Affrig i ddod i Ewrop yn ddiogel, ond nad oedd yr opsiynau yn bosib oherwydd y cyfyngiadau llym sydd llymach byth gan fod De Affrica ar restr goch y llywodraeth.

Twrnamaint Deuol

Bydd Cwpan yr Enfys ‘gogleddol’ yn parhau ar y dyddiadau sydd eisoes wedi’i gyhoeddi. Roedd y gemau am rowndiau 4,5 a 6 yn barod wedi’u trefnu ac wedi’i gadarnhau gan y clybiau, ond fydd y clybiau De Affrig yn cael eu tynnu oddi ar yr amserlen ac oherwydd hyn efallai fydd angen addasu amseroedd cychwyn cyn cyhoeddi.

Bydd y twrnamaint ‘de’ yn cael ei alw’n Cwpan yr Enfys DA a fydd yn cynnwys Cell C Sharks, DHL Stormers, Emirates Lions a Vodacom Bulls gyda’r holl fanylion i’w gadarnhau yn fuan. Bydd y gemau yma ar gael i wylio yn y DU ac Iwerddon ar sianeli teledu partneriaid presennol Rygbi’r PRO14.

Pob opsiwn wedi’i ystyried

Roedd grwp o randdeiliaid mewn cydweithrediad â grwp o Rygbi PRO14 a Rygbi DA, wedi cynhyrchu rhestr hir o opsiynau gwahanol am fynediad, gwersylloedd a protocolau meddygol o safon uchel ar draws pedair mis i sicrhau osgoi pob rhwystr.

Ar y cyfan, roedd 12 lleoliad yn y DU, Iwerddon ac Ewrop wedi’u ystyried fel gwersylloedd ar gyfer y timau De Affrig iddyn nhw ddefnyddio i aros neu ar gyfer cwaratin cyn teithio o hamgylch y DU ac Iwerddon. Fe ystyriwyd Rygbi DA pedair lleoliad arall ar wahan i hyn.

Ymhellach, roedd lleoliadau yn y Dwyrain Canol wedi’i ystyried fel cynhalwyr o bosib ar gyfer gemau oedd yn cynnwyd timau De Affrig.

Cyflwynodd y cynllun yma trefniadau ar gyfer pob un lleoliad er mwyn galluogi hyfforddiant addas, cyfleusterau llety a threfniadau teithio o dan arweiniad cyson gan y Pwyllgor Rheoli Meddygol sy’n cynnwys ymgynghorydd meddygol y PRO14, staff y twrnamaint a phrif swyddogion meddygol yr undeb. Gwnaeth y grŵp yma dilyn statws Covid-19 yn nifer gwahanol o leoliadau gan gynghori ar sut i drafod gyda’r llywodraethau.

Trwy gydol y broses hon, mae Rygbi PRO14 wedi derbyn cefnogaeth wych gan bob llywodraeth ac awdurdodau iechyd ym mhob awdurdodaeth.

Dim effaith ar bartneriaeth hirdymor

Martin Anayi, CEO of PRO14 Rugby, said: “A staggering volume of work has been  undertaken to provide a number of proposals and options to accommodate this – all as we navigated the challenges of the second and third waves of Covid-19 as well as the South African variant which constantly changed the landscape we were operating in.  

“Among our unions, our own staff and SA Rugby there is no more that could have been  asked in terms of designing plans that were medically sound, however, there has been no  perfect solution found in time to allow for South African teams’ entry into our territories. 

“Whilst the outcome is clearly different from what we had intended, our relationship and  partnership with SA Rugby has been greatly strengthened and enhanced by this experience.  We are looking forward to the two Rainbow Cup competitions and in due course sharing our  intentions about our future partnership that will be boosted by the experiences and project planning involved to this point ahead of the 2021-22 season.”

Jurie Roux, CEO of SA Rugby, said: “This is a huge disappointment, but time had simply run out. No stone was left unturned to try and find a solution to the challenges – including basing our teams for 10 days in locations in the Middle East or Europe. But the pieces of the jigsaw would not fall into place in time to allow us to put those plans into action.”

Mae’r penderfyniad yma heb unrhyw effaith ar y bartneriaeth hirdymor rhwng Rygbi PRO14 a Rygbi DA a fydd mwy o fanylion am y cynlluniau hynny a’r strwythur am dymor 2021-22 i’w gyhoeddi yn fuan.