Cyfleoedd noddi chwaraewyr

Rob LloydNewyddion

Ydych chi erioed wedi ystyried noddi pobl fel Gareth Davies neu aelodau newydd carfan Cymru Kieran Hardy neu Josh Macleod?

Wel, mae’r Scarlets yn cynnig cyfle gwych i gysylltu’ch busnes â rhai o’r talentau gorau ym myd rygbi Cymru.

Mae gennym grŵp o chwaraewyr sy’n cydio yn y pennawdau ar gael i’w noddi ar gyfer tymor 2020-21 a gallwch ddewis o blith chwaraewyr rhyngwladol sefydledig, sêr tramor neu’r unigolion mawr nesaf mewn crys Scarlets!

Mae pecynnau nawdd yn cynnwys y buddion yma;

  • Cyflwyniad i’r chwaraewr noddedig ac ymddangosiad at ddefnydd hyrwyddo gan y busnes
  • Crys wedi’i fframio, wedi’i arwyddo gan y garfan chwarae
  • Logo busnes i’w gynnwys ochr yn ochr â chwaraewr noddedig ar y wefan
  • Logo busnes i’w gynnwys ochr yn ochr â chwaraewr noddedig yn y rhaglen
  • Logo busnes i ymddangos ochr yn ochr â’r chwaraewr noddedig mewn GIFs cyfryngau cymdeithasol bob tro mae’r chwaraewr noddedig yn sgorio
  • Cyhoeddiad stadiwm bob tro y mae chwaraewr a noddir yn sgorio
  • Gwahoddiad i ddigwyddiad diwedd tymor ochr yn ochr â noddwyr chwaraewyr eraill

I ddarganfod mwy am sut y gallwn gynyddu amlygiad eich busnes, cysylltwch â ni ar [email protected] neu ffoniwch ni ar 01554 783944