Cyhoeddi dyddiad newydd ar gyfer rownd yr wyth olaf

Rob LloydNewyddion

Mae dyddiad wedi’i aildrefnu wedi’i bennu ar gyfer rownd wyth olaf Cwpan Her Ewropeaidd Scarlets yn erbyn Toulon.

Heddiw mae trefnwyr y twrnamaint, EPCR, wedi cyhoeddi datganiad yn cadarnhau y bydd yr wyth cwlwm olaf yng Nghwpan y Pencampwyr a’r Cwpan Her yn cael eu gynnal ar benwythnos Medi 18-20. Mae’r union ddyddiadau gemau, lleoliadau ac amseroedd cychwyn yn dal i gael eu cwblhau.

Datganiad llawn

Mae EPCR yn falch o gyhoeddi bod dyddiadau newydd ar gyfer y gemau gohiriedig yng Nghwpan Pencampwyr Heineken 2019-20 a Chwpan Her wedi cael eu cytuno’n swyddogol mewn cyfarfod o’i Fwrdd ddoe (dydd Mercher, 24 Mehefin).

Yn ddarostyngedig i ganllawiau’r llywodraeth a iechyd a lles chwaraewyr, staff y clwb, swyddogion gemau, cefnogwyr a’r gymuned rygbi ehangach i’r amlwg, bwriedir nawr y bydd rownd yr wyth olaf yn y ddwy dwrnament yn cael eu chwarae ar benwythnos 18/19/20 Medi gyda’r rownd gynderfynol wedi’i drefnu ar gyfer penwythnos 25/26/27 Medi.

Cyhoeddir dyddiadau gemau, lleoliadau, amseroedd cychwyn a darllediadau teledu yn y dyfodol agos.

Bydd tymor Ewrop yn gorffen gyda rownd derfynol Cwpan Her ddydd Gwener, 16 Hydref ac yna rownd derfynol Cwpan Pencampwyr Heineken ddydd Sadwrn, 17 Hydref. Mae EPCR yn parhau i fod yn ymrwymedig i lwyfannu’r gemau ym Marseille, fodd bynnag, mae’r sefyllfa’n cael ei hadolygu yng ngoleuni crynhoad cyhoeddus a chyfyngiadau teithio rhyngwladol a allai fod ar waith ar adeg y rowndiau terfynol.

Mae EPCR a’r pwyllgor trefnu lleol ym Marseille yn bwriadu egluro’r sefyllfa o ran y rowndiau terfynol, gan gynnwys manylion ad-daliadau tocynnau lle bo hynny’n berthnasol, cyn gynted â phosibl.

Fel y cyfathrebwyd yn flaenorol, mae fformatau twrnamaint Cwpan Pencampwyr Heineken a Chwpan Her newydd ar gyfer tymor 2020-21 yn cael eu hystyried o ganlyniad i aflonyddwch gemau eang a achosir gan bandemig COVID-19.

Mae Cwpan Pencampwyr Heineken gyda 24 clwb gydag wyth cynrychiolydd o bob un o brif gystadlaethau cynghrair Ewrop yn un o’r opsiynau sy’n cael eu trafod.

Byddai unrhyw newidiadau yn berthnasol i dwrnameintiau’r tymor nesaf, y bwriedir iddynt ddechrau ar benwythnos 11/12/13 Rhagfyr, dim ond ar sail eithriadol. Gwneir cyhoeddiad swyddogol ynghylch fformatau unwaith y bydd y trafodaethau wedi dod i ben.

Dyddiadau Newydd EPCR

Rowndiau Wyth Olaf: penwythnos 18/19/20 Medi

Rownd gynderfynol: penwythnos 25/26/27 Medi

Rownd derfynol Cwpan Her: Dydd Gwener, 16 Hydref

Rownd derfynol Cwpan Pencampwyr Heineken: Dydd Sadwrn, 17 Hydref

Dechrau tymor 2020/21: penwythnos 11/12/13 Rhagfyr

Bwrdd EPCR: Simon Halliday (Cadeirydd), Philip Browne (IRFU), Darren Childs (PRL), Mark Dodson (Rygbi’r Alban), Fabrizio Gaetaniello (FIR), Robert Howat (Rygbi’r Alban), Michael Kearney (IRFU), Julie Paterson (WRU ), Steve Phillips (WRU), Andrea Rinaldo (FIR), Yann Roubert (LNR), Serge Simon (FFR), Bill Sweeney (RFU)