Cyhoeddwyd Sportsbreaks.com fel asiant teithio swyddogol ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2023

Rob LloydNewyddion

Heddiw mae ein partner teithio swyddogol Sportsbreaks.com wedi cyhoeddi y byddan nhw’n gweithredu fel Asiant Teithio Swyddogol ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2023 yn Ffrainc.

Dyfarnwyd hawliau swyddogol i’r prif ddarparwr teithio chwaraeon i ddefnyddwyr werthu pecynnau teithio sy’n cynnwys tocynnau i’r digwyddiad mwyaf mawreddog yn rygbi undeb pan fydd y twrnamaint yn mynd i Ffrainc ymhen tair blynedd.

Mae Sportsbreaks.com yn darparu profiadau bythgofiadwy i gefnogwyr ar gyfer rhai o’r digwyddiadau mwyaf yn y calendr chwaraeon. Mae eu pecynnau teithio yn cael gwared ar y straen o drefnu teithio a logisteg, tra hefyd yn rhoi cyfle i gefnogwyr amsugno’r gorau o’r diwylliant lleol.

Bydd Sportsbreaks.com yn cynnig sawl opsiwn i gefnogwyr fynychu pob gêm fawr yn nhwrnamaint rhestr bwced, gan gynnwys y rowndiau wyth olaf, y rownd gynderfynol a’r rownd derfynol ei hun. Disgwylir i’r raffl gael ei chynnal ar Ragfyr 14eg, gyda chadarnhad o ddyddiadau gemau a lleoliadau yn dilyn ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf. Bydd tocynnau teithio, llety a gemau swyddogol ar gael gyda blaendal isel yng ngwanwyn 2021, gan roi digon o amser i gefnogwyr gynllunio eu profiad perffaith o Gwpan Rygbi’r Byd 2023.

Mae cofrestriadau bellach ar agor i gael mynediad cynnar 48 awr i becynnau tocynnau a llety unwaith y byddant ar werth. Mae cofrestru gyda Sportsbreaks.com yn golygu mai chi fydd y cyntaf i glywed am y pecynnau teithio unigryw a’r cynigion sydd ar gael i gefnogwyr y Scarlets.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma