Dan Davis yn cydbwyso rygbi ac astudiaethau fel rhan o gynllun arloesol Prifysgol Abertawe

Ryan GriffithsNewyddion

Mae cefnwr y Scarlets, Dan Davis, wedi gallu cydbwyso gofynion rygbi proffesiynol â chwrs gradd diolch i gynllun newydd arloesol gyda Phrifysgol Abertawe.

Daeth y blaenasgellwr 21 oed trwy Academi’r Scarlets ac fe arwyddodd ei gontract llawn amser cyntaf ddiwedd y tymor diwethaf.

Ond fel rhan o Gynllun Ysgoloriaeth Athletwyr Dawnus (TASS) y brifysgol mae wedi gallu parhau â’i astudiaethau ochr yn ochr â chwarae rygbi hŷn gyda’r Scarlets.

Mae Dan, sy’n agos at ddychwelyd o anaf tymor hir i’w droed, yn astudio gradd mewn gwyddor chwaraeon a chymerodd ran mewn fideo yn Abertawe Prifysgol i dynnu sylw at y cynllun.

“Fe wnaeth y Scarlets fy rhoi mewn cysylltiad â rhaglen TASS ac mae wedi bod yn help enfawr i mi,” meddai.

“Enghraifft o sut mae’n gweithio yw pan oeddwn i ffwrdd â Chwpan y Byd dan 20 oed, caniataodd y brifysgol i mi ganolbwyntio fy holl sylw ar rygbi am fis ac yna dod yn ôl a pharhau gyda fy astudiaethau a gwneud fy arholiadau a aeth yn dda iawn i mi.

“Mae yna heriau, ond mae’n fraint cael bod yn rhan o’r cynllun hwn ac os gallaf gael gyrfa rygbi lwyddiannus ac ennill cymwysterau gyda’r brifysgol, byddai hynny’n ddelfrydol.”

Dywedodd Alun Davies, swyddog cymorth athletwyr, ym Mhrifysgol Abertawe: “Mae’r cynllun yn darparu ystod o wasanaethau i’r chwaraewyr a’r athletwyr, yn amrywio o allu addasu eu hastudiaeth, amseroedd arholiadau, ond hefyd gan ystyried gofynion sbot ac mae’n rhoi iddynt yn unig y budd hwnnw o wneud y mwyaf o’r ddau heb gyfaddawdu ar y naill na’r lla

Abertawe yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ddarparu’r cynllun ac fel rhan o’r cysylltiad â’r Scarlets, mae Prifysgol Abertawe yn un o’n noddwyr cit.