Dan Jones yn barod i ddathlu eu ganfed gêm gyda’r Scarlets

vindicoNewyddion

Fel cricedwr medrus bydd Dan Jones yn gwybod popeth am fod yn sownd yn y nawdegau nerfus, ond ar ôl cwpl o wythnosau ar y llinell ochr, mae’r maswr yn barod i fynd â’r cae eto a chyrraedd cant o ymddangosiadau haeddiannol i’r Scarlets.

Mae’n gyflawniad rhyfeddol i’r chwaraewr a drodd yn 24 oed yr wythnos hon.

Daeth y cynnyrch lleol, sy’n hanu o Gaerfyrddin, Jones drwy’r system academi ym Mharc y Scarlets ac aeth ymlaen i wisgo’r crys Rhif 10 wrth y llyw yn Camp Lawn y Chwe Gwlad yn 2016 dan-20 Cymru.

Roedd ei ymddangosiad cyntaf rhanbarthol wedi dod ychydig flynyddoedd ynghynt, fel chwaraewr 18 oed mewn gêm gyfartal Cwpan LV = yn erbyn Gleision Caerdydd ym Mharc yr Arfau mewn ochr a oedd yn cynnwys pobl fel Ryan Elias, Wyn Jones, Steff Hughes a Steff Evans – sydd, fel Dan, i gyd yn chwarae rolau canolog yn ymgais y Scarlets am anrhydeddau Guinness PRO14 a Chwpan Her Ewrop y tymor hwn.

Roedd Jones i fod i godi ei fat am dri ffigwr yn y ddarbi Gŵyl San Steffan yn erbyn y Gweilch, ond fe gafodd anaf i’w asen yn y golled hwyr yn Rodney Parade chwe diwrnod ynghynt.

Diolch byth, nid yw wedi gorfod aros yn hir am gyfle arall.

“Mae wedi bod yn rhwystredig colli’r ddau darbi (yn erbyn Gweilch a Gleision Caerdydd), ond mae’r bechgyn wedi mynd yn dda ac rydw i’n hapus i fod yn ôl. Mae Gus (Angus O’Brien) wedi bod yn rhagorol a gobeithio ei fod yn mynd yn dda eto ac y gallaf orffen y swydd. ”

Mae geiriau Jones yn crynhoi agwedd y garfan y tymor hwn, grŵp unedig yn tynnu am ei gilydd.

“Rydw i wedi bod yma yn y clwb ers yr 16au, mae’n glwb sy’n agos at fy nghalon a bydd bob amser ac mae’n lle gwych i fod ar hyn o bryd,” ychwanega.

“Mae cyrraedd canrif o ymddangosiadau yn rhywbeth rydw i’n hynod falch ohono. Cefais fy magu yn gwylio’r Scarlets yn chwarae ac rwy’n teimlo’n ddigon ffodus i gael cant o ymddangosiadau. “

Mae’r ffaith bod Jones wedi cyrraedd ei dunnell mor gyflym yn tynnu sylw at ei werth a’r tymor hwn fe ddechreuodd saith gêm gyntaf yr ymgyrch, gan lanio gôl gosb munud olaf yn gofiadwy i gipio buddugoliaeth gartref hanfodol yn erbyn Benetton. Mae hefyd yn agosáu at garreg filltir o 500 pwynt i’w glwb.

Daeth Jones oddi ar y fainc yn Toulon i lanio gôl adlam – ei gyntaf i’r Scarlets – a oedd yn edrych fel seren y gêm nes i’r tîm cartref daro yn yr eiliadau oedd yn farw. Ac mae nawr yn edrych ymlaen at ddychwelyd yn Llanelli, ar ôl croesi am gais yn y fuddugoliaeth gofiadwy dros gewri Ffrainc yng Nghwpan y Pencampwyr ddau dymor yn ôl.

“Roedd hwnnw’n achlysur gwych, noson wych i’r clwb, y gymuned a’r dref a gobeithio y gall y cefnogwyr ddod allan mewn grym eto. Mae eu cefnogaeth yn golygu llawer iawn i’r tîm, ”meddai.

“Mae hon yn gêm enfawr arall. Rydyn ni wedi gosod ein golygon ar herio yn y ddwy gystadleuaeth ac rydyn ni mewn man da yn y ddwy.

“Mae wedi bod yn dymor pleserus. Mae Brad wedi rhoi cyfle i mi fynegi fy steil o chwarae ac mae’r tîm hyfforddi wedi rhoi llawer o hyder i mi redeg y tîm hwn y tymor hwn ac yn ddigon ffodus rydyn ni wedi cael canlyniadau mewn rhai gemau tynn.

“Gobeithio, gallwn ni wneud y gwaith yn erbyn Toulon, byddan nhw’n gwybod nad yw’n hawdd dod i Barc y Scarlets. Ni all y bechgyn aros. ”