Dau newid yn unig i dîm Merched Cymru i wynebu Lloegr

Ryan GriffithsNewyddion

Cyhoeddwyd tîm Merched Cymru i wynebu Lloegr ddydd Sadwrn (12.05yp, Twickenham Stoop) heddiw mewn digwyddiad yn Stadiwm Cwmbrân lle cafodd mwy na 400 o ferched ysgolion cynradd flas o ddiwrnod o weithgareddau hwyliog, seiliedig ar rygbi.

Bydd digwyddiadau ‘Rookie Rugby’ yn cyflwyno mwy na 10 000 o ferched i rygbi y tymor hwn, gan ddechrau gydag wythnos arbennig o ddigwyddiadau ar raddfa fawr ac yn yr ysgol o amgylch Cymru.

Mae dau newid o ochr Cymru a gollodd i Ffrainc wyth diwrnod yn ôl.

Mae yna bartneriaeth ail reng newydd y Chwe Gwlad, Natalia John, yn dychwelyd i’r llinell gychwyn ochr yn ochr â Georgia Evans, a Hannah Jones yn dychwelyd i’r canol, yn bartner i Kerin Lake.

Dywedodd yr hyfforddwr Chris Horsman, “Rydyn ni’n gwybod y bydd prawf Ddydd Sadwrn yn her enfawr, mae Lloegr yn un o’r timau gorau yn y byd ar hyn o bryd, os nad y gorau.

“Roedden ni bob amser yn gwybod y byddai hon yn bencampwriaeth heriol ac yn dilyn diwrnod caled yn erbyn Ffrainc, yn sicr ni fydd Lloegr yn haws. Fodd bynnag, mae’r merched yn barod i brofi eu hunain eto yn erbyn y gorau, dyna beth maen nhw am ei wneud er mwyn gwella cyn Cwpan Rygbi’r Byd y flwyddyn nesaf yn Seland Newydd. Rydym yn cyflawni ein nodau o dyfu dyfnder yn y garfan trwy ddatgelu chwaraewyr i’r lefel hon o’r gêm.

“Roedd yn wych gweld brwdfrydedd cymaint o chwaraewyr ifanc yn rhoi cynnig ar weithgareddau rygbi, llawer ohonyn nhw am y tro cyntaf.

“Mae’n nod allweddol yn adran gymunedol yr WRU i dyfu’r gêm i ferched a merched yng Nghymru a chwrdd â’r galw am fwy o gyfleoedd chwarae i ferched ynghyd â rolau rygbi eraill. Mae niferoedd cynyddol yn chwarae’r gêm yn sicr yn rhan allweddol o helpu Cymru i ddod yn fwy cystadleuol yn rhyngwladol yn y dyfodol. ”

Tîm Cymru v Lloegr: 1. Gwenllian Pyrs 2. Kelsey Jones 3. Cerys Hale 4. Georgia Evans 5. Natalia John 6. Alisha Butchers 7. Bethan Lewis 8. Siwan Lillicrap © 9. Keira Bevan 10. Robyn Wilkins 11. Caitlin Lewis 12. Kerin Lake 13. Hannah Jones 14. Lisa Neumann 15. Kayleigh Powell

Eilyddion: 16. Molly Kelly 17. Cara Hope 18. Ruth Lewis 19. Gwen Crabb 20. Robyn Lock 21. Ffion Lewis 22. Hannah Bluck 23. Lauren Smyth