Deuawd Scarlets wedi’i henwi yng ngharfan hyfforddi Tîm GB ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo

Ryan GriffithsNewyddion

Mae deuawd y Scarlets Hannah Jones a Jasmine Joyce wedi cael eu henwi yng ngharfan estynedig GB Sevens ar gyfer Gemau Olympaidd Gorffennaf yn Tokyo.

Mae’r mewnwr Kiera Bevan yn ymuno â’r pâr a byddant yn mynd i’r Alban ddydd Mercher i gymryd rhan yn y cyntaf o dri gwersyll GB Sevens cyn eu dewis ychydig cyn y Gemau.

Dywedodd yr Olympiwr Joyce, “Mae’n anhygoel cael fy enwi yn y garfan gychwynnol hon. Ar ôl profiad mor afreal yn Rio, rwyf yn y bôn wedi cydbwyso fy mywyd am y tair blynedd diwethaf i gael cyfle i brofi hynny eto. Mae cael cyfle i gynnig fy hun eto yn deimlad anhygoel ond byddai gwireddu’r toriad terfynol yn freuddwyd i mi fel yr oedd bedair blynedd yn ôl a dyna oedd fy nod ers 2016.

“Un o fy atgofion cryfaf o Rio oedd sgorio fy nghais cyntaf yn y Gemau Olympaidd ac roedd gwybod bod fy nheulu gan gynnwys fy nhaid yn y dorf yno yn ei gwneud yn fythgofiadwy.

“Nid gorffen yn bedwerydd oedd y canlyniad yr oeddem ei eisiau ond mae’n dal i fod yn gyflawniad anhygoel. Hwn oedd y tro cyntaf i undeb rygbi gael ei gynnwys ac roedd merched Lloegr wedi gwneud cystal yn y cyfnod adeiladu. Mae bod yn Olympiwr yn rhywbeth nad ydych chi byth yn mynd i’w anghofio.

“Bydd y dewis yn mynd i fod mor anodd. Mae cymaint o chwaraewyr o safon fyd-eang – yn edrych ar fy safle yn unig!

“Rwy’n caru ychydig o gystadleuaeth, felly bydd y broses dros yr ychydig fisoedd nesaf yn ein gwneud ni’n well chwaraewyr ar ei ddiwedd, bydd yn ein gwthio ni i gyd i wella. Ni allaf aros i ddechrau! ”

Dywedodd Hannah Jones: “Wnes i erioed feddwl y byddwn i’n gweld fy enw ar y rhestr honno.

“Roedd Jazz yn amlwg wedi ei wneud o’r blaen ac yn gwybod beth oedd yn ddisgwyliedig. Er mwyn rhoi’r cyfle gorau i ni gael ein cynnwys, roeddem am ymestyn ein tymor sevens felly, gyda chefnogaeth yr WRU penderfynwyd mynd i Adelaide i chwarae i Romas gyda ac yn erbyn rhai o chwaraewyr gorau’r sevens yn Awstralia. Fe wnaeth hynny helpu ein gêm yn bendant a gyda Keira wedi’i ddewis hefyd mae’n braf bod tair ohonom ni ferched o Gymru yn mynd, allwn ni ddim aros am y gwersyll hyfforddi cyntaf yr wythnos hon.

“Mae yna rai enwau mawr ar y rhestr sydd wedi chwarae ar Gyfres y Byd, bydd yn wych dysgu oddi wrthyn nhw a gweld lle rydw i gyda fy ngêm.

“Bydd yn gystadleuol iawn felly rydw i’n mynd i roi fy ngorau glas iddo. Mae Ollie (Phillips) wedi bod yn ychwanegiad gwych i’n sefydliad hyfforddi, mae’n eich cymell i greu argraff ar hyfforddwr newydd hefyd. ”

Dywedodd Ollie Phillips, prif hyfforddwr Cymru Saith Bob Ochr, “Mae’n wych cael tri chwaraewr o Gymru wedi’u henwi yn y garfan estynedig hon. “Mae gan bob un ohonyn nhw’r sgiliau a’r proffesiynoldeb sydd eu hangen i herio am le yn y garfan olaf a byddwn yn parhau i’w cefnogi hyd eithaf ein gallu i sicrhau eu bod yn y lle gorau posib i wneud hynny.

“Mae’r gwaith caled yn cychwyn yma, fel y bydd Jazz yn gwybod o’r tro diwethaf, ond bydd yn her y byddan nhw’n ei hoffi fel athletwyr a chystadleuwyr rhyngwladol.”

Yn dilyn gwersyll yr wythnos hon yng Nghaeredin bydd gwersylloedd pellach yng Nghymru a Lloegr ym mis Ebrill.