Diweddariad anafiadau

Kieran Lewis Newyddion

Dioddefodd Steff Evans anaf i’w benglin pan yn chwarae dros Gymru yn erbyn De Affrica. Mae wedi gweld arbenigwr ac ni fydd angen iddo dderbyn llawdriniaeth. Y gobaith yw y bydd yn iawn ar gyfer dechrau’r tymor.

Bu’n rhaid i Wyn Jones ddychwelyd o’r daith haf ar ôl iddo ddioddef anaf i’w goes. Fe fydd yn gweld arbenigwr i gynorthwyo gyda’r ffordd gorau ymlaen.

Mae Samson Lee wedi ei rhyddhau o garfan Cymru ac wedi dychwelyd adref gyda anaf i’w gefn. Fe fydd yn derbyn asesiad pellach gyda’r rhanbarth.

Fe dorrodd Hadleigh Parkes ei fys yn y gêm brawf yn erbyn yr Ariannin penwythnos diwethaf. Ni fydd ar gael ar gyfer y gêm brawf olaf ac fe fydd yn derbyn asesiad pellach ymhen amser.