Diweddariad ar dymor 2019-20 Guinness PRO14

Menna IsaacNewyddion

Mae atal tymor 2019/20 y Guinness PRO14 bellach ar sail amhenodol oherwydd yr achosion o COVID-19.

Bu bwrdd DAC Rygbi Celtaidd yn cyfarfod trwy dele-gynhadledd yr wythnos hon a chytuno ar restr lem o feini prawf a fyddai’n galluogi’r Bencampwriaeth i ailgychwyn. Fodd bynnag, ni ellir gwneud unrhyw benderfyniad ar ddyddiad ailgychwyn diffiniol nes y gellir cwrdd â phedwar maen prawf allweddol yn ein priod diriogaethau cystadleuol:

  • Mae Awdurdodau Iechyd Cyhoeddus yn peidio â gwahardd ailddechrau chwaraeon a hyfforddiant grŵp
  • Codir cyfyngiadau teithio rhwng ein tiriogaethau
  • Nid oes unrhyw orchmynion ynysu gorfodol na chwarantîn mewn grym wrth ymweld â’n tiriogaethau
  • Mae lles chwaraewyr yn cael ei ddiogelu, gan gynnwys y gofyniad i sefydlu cyfnod hyfforddi cyn-ailgychwyn addas, ar y cyd â’r personél perfformiad uchel yn ein hundebau a’n timau sy’n cymryd rhan.

Oherwydd y sefyllfa esblygol, yn anffodus bu’n rhaid i’r bwrdd wneud y penderfyniad pellach i ganslo Rownd Derfynol Guinness PRO14 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, a fydd i’w gynnal ar Fehefin 20. Gwneir ad-daliadau yn awtomatig i bawb sydd eisoes wedi prynu tocynnau.

Bydd gwybodaeth lawn am ad-daliadau ar gael ar https://www.pro14.rugby/final yn ystod y 24 awr nesaf.

Bydd cynigion ynghylch sut i ailgychwyn y tymor yn cael eu hadolygu yn y dyfodol agos. Mae Rygbi PRO14 yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i archwilio sawl cynnig y gellir eu gweithredu a’u cyflawni er mwyn cau’r tymor allan – er yn ddiweddarach.

Pe bai unrhyw rownd derfynol yn cael ei chwarae fel rhan o dymor 2019/20, bydd yn cael ei gynnal gan y tîm sydd â’r safle uchaf yn seiliedig ar gofnodion cynghrair yr ymgyrch hon.

Pan fydd dangosyddion cadarnhaol ar y meini prawf a restrir uchod PRO14 Rygbi yn darparu diweddariad arall.

Byddai pawb ar draws y Guinness PRO14 yn annog cefnogwyr a phawb sy’n ymwneud â chwaraeon rygbi i wrando ar gyfarwyddiadau eu hawdurdodau iechyd lleol ynghylch yr achosion o COVID-19 a chwarae eu rhan i gadw’n ddiogel.