Diweddariad cyngerdd Pussycat Dolls

Rob LloydNewyddion

Yng ngoleuni canllawiau’r llywodraeth ynghylch Covid-19, mae’r cyngerdd Pussycat Dolls a oedd i fod i gael ei gynnal ym Mharc y Scarlets ddydd Sadwrn, Gorffennaf 4 wedi’i ohirio.

Mae trafodaethau’n cael eu cynnal rhwng y band, hyrwyddwyr a’r stadiwm i archwilio’r holl gyfleoedd posibl i aildrefnu’r gwledd o adolniant ar ddyddiad amgen yn ystod haf 2021 a chyn gynted ag y gallwn gadarnhau hynny, byddwn yn darparu diweddariad, gan gynnwys manylion ar tocynnau, trwy ein gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Os gwelwch yn dda parhewch i gadw eich tocynnau gan y byddant yn parhau i fod yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.

Iechyd a diogelwch cefnogwyr yw ein prif flaenoriaeth a hoffem ddiolch i bawb sydd wedi prynu tocynnau am eu hamynedd a’u dealltwriaeth.