DIWEDDARIAD – Digwyddiad Wales’ Strongest Man

Menna IsaacNewyddion

Er gwaethaf ein hymdrechion gorau i sicrhau bod ein digwyddiad wedi mynd yn ei flaen eleni, nid yw amgylchiadau wedi troi o blaid ac mae’n amlwg na fydd yn bosibl cael torfeydd mewn digwyddiadau mewn pryd ar gyfer Medi 27ain.

O ystyried yr hinsawdd sydd ohoni, credwn ei bod yn ofer ceisio aildrefnu’r sioe yr ochr hon i’r Nadolig, felly yn anffodus ni fydd sioe y mis hwn yn cael ei chynnal mwyach.

Cadarnheir Wales’ Strongest Man i gymryd lle ar gyfer dydd Llun y Pasg, 5ed Ebrill 2021, ym Mharc y Scarlets, a bydd pob tocyn yn ddilys ar gyfer y dyddiad hwn. Mae’r rhan fwyaf o ddeiliaid tocynnau eisoes wedi gofyn am docynnau ar gyfer y dyddiad hwn, a byddant eisoes wedi’u trosglwyddo.

Mae’n ddrwg gennym ein bod wedi gorfod gohirio’r digwyddiad hwn nifer o weithiau, ac rydym yn hynod ddiolchgar am amynedd a dealltwriaeth pawb. Mae’r diwydiant digwyddiadau wedi cael ei daro’n galed iawn gan COVID19, gyda mwyafrif y cwmnïau’n dal i fethu masnachu ac yn wynebu cau. Sicrhewch ein bod wedi cymryd mesurau i sicrhau y bydd ein sioeau yn dal i fynd ymlaen fel eich bod chi, y ffan, yn cael gweld y sioe rydych chi wedi bod yn aros amdani.

Bydd eich tocynnau ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cael eu hanfon atoch yn awtomatig yn ystod yr wythnosau nesaf.

Gyda diolch,

Tîm Ultimate Strongman.