Dod i Barc y Scarlets ar ddydd Sadwrn? Dyma beth sydd angen i chi wybod

Rob LloydNewyddion

Os ydych yn mynychu’r gêm gyfeillgar yn erbyn Nottingham ar ddydd Sadwrn, dyma beth sydd angen i chi wybod. 

A fydd unrhyw rheolau cadw pellter?

Rydym yn cynghori ein cefnogwyr i ddilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Covid-19 fel y gall pob unigolyn fwynhau’r gêm mewn amgylchedd diogel. Ni fydd unrhyw rheolau cadw pellter mewn lle, gyda’n holl gefnogwyr yn eistedd yn seddle’r De ym Mharc y Scarlets.

Oes angen gwisgo mwgwd?

Rydym yn annog ein cefnogwyr i wisgo mwgwd tu fewn y concourse. Hoffwn i bawb ddod â fwgwd i’r stadiwm.

Oes tocynnau ar gael i’w brynu ar y diwrnod?

Oes. Mae tocynnau yn costi £10 i oedolion, £5 consesiwn (6-16, plant dan 6 am ddim). Gall deiliaid tocyn tymor hawlio tocyn am ddim, ond bydd rhaid cael tocyn i fynychu’r gêm. Mae’r Swydda Docynnau ar agor o 9yb.

Ydy’r siop ar agor?

Ydy, mae’r siop ar agor o 10yb

Ble allai barcio?

Mae parcio i’r cyhoedd ar gael ym Maes Parcio B ar ochr Parc Trostre. Mae’r maes parcio yn costi £5 i bob car.

Pryd mae gatiau’r stadiwm yn agor?

Lletygarwch yn agor am 12:30yp, bydd y gatiau i’r cyhoedd yn agor o 1:30yp.

Ydy Pentref y Cefnogwyr ar agor am y gêm yma?

Nad yw Pentref y Cefnogwyr ar agor am y gêm hon.

Oes shuttle bus i’r gêm?

Nac oes

Ydy’r ciosg bwyd a diod ar agor?

Ydy, dim ond yn Seddle’r De, mae’r Guinness Bar yn Seddle’r Dwyrain ar gau. Bydd gwasanaeth click & collect ar gael trwy’r linc yma https://goodeats.io/Scarlets-S2

Bydd BBQ, sydd wedi’i drefnu gan Grwp Cefnogwyr y Scarlets, yn cael ei gynnal yn dilyn y chwiban olaf ym maes parcio’r East Stand.

Pa seddle fydd ar agor?

Byddwn ond yn agor y South Stand ar gyfer y gêm hon.