“Llwyddodd Caeredin i gymryd eu cyfle. Dyna oedd y gwahaniaeth yn y gêm.”

Rob LloydNewyddion

Siaradodd Brad Mooar â’r cyfryngau yn sgil colled 14-9 i Gaeredin ym Mharc y Scarlets. Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud.

Brad, mae’n rhaid bod y canlyniad hwnnw yn anodd ei gymryd?

BM: “Edrychwch, rwy’n wirioneddol falch o ymdrech y bechgyn. Roeddent yn dweud bod yr amodau cynddrwg ag y maent wedi chwarae ynddynt. Y pethau cadarnhaol oedd nad wyf yn credu y gallem fod wedi ei chwarae yn wahanol iawn, yn dactegol gwnaethom yn iawn. Cawsom ein siawns ond ni wnaethom eu cymryd, manteisiodd Caeredin ar eu cyfleoedd i sgorio eu dau gais, nid oedd yn rhaid iddynt weithio’n galed iawn iddynt, ond aethant â hwy. Dyna oedd y gwahaniaeth yn y gêm. Roedd yn ymdrech amddiffynnol dda iawn gan Gaeredin ac mae’n rhaid i chi roi clod lle mae’n ddyledus a symud ymlaen i wythnos nesaf. ”

How frustrating was it considering you had the majority of possession and territory?

BM: “Fel y dywedais, rhaid i chi ddweud bod Caeredin wedi amddiffyn yn dda iawn. Roedd un achos pan wnaeth ein sgrym ddileu eu rhai hwy tua’r diwedd, cafodd Cass ei wthio yn ôl o’r llinell gais ac ni chawsom fantais cosb o’r sgrym honno. Fe wnaethon ni adeiladu’r pwysau, fe wnaethon ni ddal i fynd yn ôl i’r “well”, ond heb gael diod. Mae Caeredin yn dîm da iawn, roedd yna lawer o chwaraewyr rhyngwladol yn y tîm heddiw. Byddwn yn parhau i symud ymlaen ac yn sicrhau ein bod yn cael ein paratoadau’n iawn ar gyfer y Kings dydd Sul.

Cafodd Samson Lee ei dynnu’n ôl yn hwyr o’r tîm, beth oedd ei anaf?

BM: “Roedd Samson yn teimlo ei llo yn hwyr yn yr wythnos ac nid oedd e’n barod i chwarae. Pe bai wedi ei wthio, rydych chi’n tynnu’ch llo ac rydych chi’n colli pedair i chwe wythnos. Mae Samson yn debygol o fod yn ôl dydd Sul nesaf gan fod ni wedi cymryd agwedd ofalus heddiw. ”