“Gallwch chi weld o ymateb y bechgyn a’r staff ei fod yn benderfyniad poblogaidd iawn”

Ryan GriffithsNewyddion

Mae’r newyddion mai Glenn Delaney fydd prif hyfforddwr newydd y Scarlets ar gyfer dechrau tymor 2020-21 wedi cael cyfarchiad cynnes gan staff, chwaraewyr a chefnogwyr.

Ar ôl proses gynhwysfawr, a oedd yn cynnwys siarad â nifer o ymgeiswyr o safon uchel, Glenn oedd y dyn â’r dasg o ddisodli Brad Mooar pan fydd Brad yn dychwelyd i Seland Newydd i gysylltu â sefydliad hyfforddi’r Crysau Duon yn yr haf.

Yma, mae Brad yn siarad am benodiad Glenn a sut mae parhad yn allweddol.

Brad, bu ymateb cadarnhaol iawn i’r newyddion y bydd Glenn wrth y llyw ar gyfer y tymor nesaf, beth yw eich meddyliau am yr apwyntiad?

BM: “Rydw i wrth fy modd â Glenn, Claire a’r teulu a hefyd wrth fy modd dros y clwb a’r tîm.

“Roedd yn amlwg bod y bwrdd yn ceisio parhau o’r hyn sydd wedi’i ddechrau ac mae’r bechgyn yn mwynhau amgylchedd y mae Glenn wedi bod yn rhan enfawr o’i sefydlu.

“Mae ei weld yn cael y cyfle a nawr i’r gefnogaeth gael ei rhoi o’i gwmpas yn wych.

“Gallwch weld ymateb y bechgyn a’r staff ei fod yn benderfyniad poblogaidd iawn.”

Rhaid i chi hefyd fod wrth eich bodd yn gweld ymateb y ‘cefnogwyr’?

BM: “Rydych chi’n gwybod pa mor uchel rwy’n dal ein cefnogwyr. Mae eu cefnogaeth yn wych; maen nhw hefyd yn graff, maen nhw’n gallu gweld ei fod yn ymdrech tîm yma a’r rôl mae Glenn wedi’i chwarae, mae’n amlwg ei fod wedi cysylltu’n dda iawn gyda nhw. ”

Pa mor bwysig oedd hi i’r penderfyniad gael ei wneud ar yr adeg hon?

BM: “Mae’n gwbl hanfodol bod hyn wedi’i wneud yn gynnar. Mae’n sefyllfa gryf i fod ynddo i wneud penderfyniad diffiniol ac yna bwrw ymlaen ag ef.

“Mae yna ffocws y gellir ei roi eleni gyda diogelwch a sicrwydd beth sy’n digwydd y flwyddyn nesaf.

“Mae penderfyniadau contractio a galwadau carfan ac ati wrth symud ymlaen yn gyson; rydym yn rhedeg agwedd wirioneddol gydweithredol tuag at hynny beth bynnag – mae hyfforddwyr wedi bod yn rhan o hynny fel grŵp – felly nid oes angen i unrhyw beth newid yno.

“O ran persbectif sgyrsiau’r chwaraewyr, mae bellach yn amlwg iawn ei fod yn fusnes fel arfer.”

Gan ganolbwyntio ar hyn o bryd, sut mae paratoadau ar gyfer Caeredin?

BM: “Mae’n ffenestr gyffrous i ni. Cawsom bythefnos dda o egwyl ar ôl Gwyddelod Llundain ac rydym wedi cael wythnos dda o hyfforddiant yn mynd i mewn i Gaeredin, yna’r Kings a Munster.

“Mae wedi bod yn wych gweld Tom Phillips, Dan Davis, Tom Prydie a Kieron Fonotia yn ôl o anaf ac nid yw James Davies yn bell i ffwrdd.

“Mae’r tîm meddygol a chyflyru wedi gwneud gwaith gwych; mae gennym ni bobl wych y tu ôl i’r llenni sy’n gwneud rhywfaint o waith anhygoel ac wedi symud y dynion hynny ymlaen i fynd yn ôl ar y cae. “