Ganrif i fyny a mwy i ddod, mae Dan Jones yn cytuno ar gytundeb newydd

Natalie JonesNewyddion, Newyddion Chwaraewyr

Mae Dan Jones, a ddathlodd ganrif o ymddangosiadau Scarlets yn ddiweddar, wedi arwyddo cytundeb newydd i ymestyn ei arhosiad yn rhanbarth ei gartref.

Y maswr 24 oed, a ddaeth trwy system yr academi ym Mharc y Scarlets, yw’r chwaraewr diweddaraf i gytuno ar fargen newydd.

Mae Jones wedi profi ei hun yn berfformiwr annatod yn y crys Rhif 10 ac mae ar fin cyrraedd y garreg filltir 500 pwynt ar gyfer y Scarlets.

Yn gynnyrch Caerfyrddin, daeth trwy lwybr gradd oedran y Scarlets a gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn erbyn Gleision Caerdydd ym mis Tachwedd 2014. Roedd yn aelod o dîm dan 20 Cymru a enillodd y Gamp Lawn ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Mae wedi bod yn chwaraewr rheolaidd i’r Scarlets yn y pedwar tymor diwethaf ac wedi chwarae rhan hanfodol wrth i’r ochr gyrraedd rownd gynderfynol Cwpan y Pencampwyr yn 2017-18.

Y tymor hwn, seliodd cosb hwyr ddi-glem Jones fuddugoliaeth hanfodol Guinness PRO14 dros Benetton, wrth iddo groesi am un o bum cais y ‘Scarlets’ yn y fuddugoliaeth pwynt bonws yn London Irish a sicrhaodd le yng nghamau taro Cwpan Her Ewrop.

“Roedd yn foment falch imi gyrraedd canrif o ymddangosiadau ar gyfer fy rhanbarth cartref, mae’n lle sy’n agos at fy nghalon ac rwy’n falch iawn fy mod wedi llofnodi contract newydd,” meddai.

“Mae’n amgylchedd gwych i fod yn rhan ohono ac mae pawb wedi prynu i mewn iddo. Rydych chi’n cael cyfle i fynegi’ch hun ac mae hynny wedi cyfieithu i’r maes.

“Mae yna gystadleuaeth gref bob amser am y crys, ond mae hynny’n wir yn gyffredinol – mae pawb yn gwthio ei gilydd ac mae’r garfan yma mor gryf ag y bu ers i mi gymryd rhan.

“Mae yna amseroedd cyffrous o’n blaenau, ond ar hyn o bryd rydyn ni i gyd yn canolbwyntio ar gêm enfawr ddydd Sadwrn yn erbyn Caeredin.”