Gleision Caerdydd yn cymryd yr ysbail ym Mharc y Scarlets heno.

Kieran LewisNewyddion yr Academi

Mae tîm dan 18 y Scarlets yn agor eu hail gam o gemau ym Mhencampwriaeth Graddau Oed WRU ym Mharc y Scarlets oer iawn heno.

Dechreuodd Josh Phillips yr ornest, aeth y ddwy ochr yn syth i ymosod. Scarlets yn ennill meddiant cynnar tra safodd amddiffynfa’r Gleision yn gryf.

Aeth Jake Thomas i wneud rhediad amdani o’r llinell hanner ffordd ond ni fu’n hir nes i’r dyfarnwr chwythu ei chwiban ac o gist Ben Burnell daw tri phwynt i’r Gleision i agor y sgorfwrdd. Llifodd ceisiau i mewn yn ystod yr hanner cyntaf gan yr ymwelwyr gydag Ellis Frackell, Jake Thomas a’r mewnwr Harvey Nash yn croesi’r gwyngalch gan roi’r tîm 20 pwynt i fyny o’r tîm cartref.

Llifodd ceisiau i mewn yn ystod yr hanner cyntaf gan yr ymwelwyr gydag Ellis Frackell, Jake Thomas a’r mewnwr Harvey Nash yn croesi’r gwyngalch gan roi’r tîm 20 pwynt i fyny o’r tîm cartref.

Ni wastraffodd ymwelwyr unrhyw amser yn ystod yr ail hanner gyda chais yn yr ychydig funudau cyntaf gan yr asgellwr Theo Cabango. Disodlodd Scarlets ychydig o’r fainc i roi hwb arall i’r tîm yn erbyn ochr gref y Gleision. Gwelodd y Scarlets gofod yn yr amddiffynfa yn 22ain y Gleision ond mae’r aer oer yn bwrw’r bêl allan o ddwylo Luke Davies ac yn ei tharo ymlaen.

Bu capten y Scarlets Morgan Macrae yn cychwyn y bêl yn rholio i’r tîm cartref gyda chais heb fod ymhell o’r pyst ac mae Josh Phillips yn ychwanegu’r pwyntiau ychwanegol gyda throsiad llwyddiannus.

Mae’r Gleision yn dangos eu hymosodiad gyda sgarmes gyrru ar draws 22ain y Scarlets ’gyda Corben Evans yn cyffwrdd i lawr a Tyler Morris yn ychwanegu’r pwyntiau ychwanegol gyda’r trosiad. Mae Gleision Caerdydd yn parhau ar eu llwyddiant gyda Gwilym Evans yn croesi am eu seithfed cais a Tyler Morris yn ychwanegu’r trosiad.

Siaradodd Kevin George, Rheolwr Datblygu Llwybr ar ôl y gêm: “Roedd yn ddiwrnod anodd, ac yn ganlyniad siomedig i ni. Chwaraeodd y Gleision yn arbennig o dda ac roeddent yn eithriadol yn yr ardal gyswllt nad oedd yn caniatáu i ni chwarae ein rygbi heno. Mae’n bryd nawr ail-grwpio ac ymlaen i’r Gweilch i ffwrdd a dyma ein ffocws nesaf nawr. “

Mae tîm y Scarlets dan 18 yn parhau â’u her i wynebu’r Gweilch i ffwrdd ddydd Mercher 29ain o Ionawr, CG 19:15 yn Clwb Rygbi Aberafon. Dilynwch eu taith yn fyw ar twitter @ScarletsAcademy i gael yr holl ddiweddariadau sgôr diweddaraf a newyddion tîm.