Glenn Delaney yn myfyrio ar fuddugoliaeth haeddiannol dros Zebre

Rob LloydNewyddion

Yn sgil y fuddugoliaeth o 18-17 dros Zebre nos Sul, fe siaradodd prif hyfforddwr Scarlets, Glenn Delaney, â’r cyfryngau. Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud.

Glenn, a oedd hynny ychydig yn rhy agos at gysur?

GD: “Roeddwn i’n meddwl bod Zebre yn odidog ac yn rhoi pwysau arnom ni mewn gwirionedd, ond fe ddaethon ni o hyd i ffordd i’w ennill, a oedd yn bwysig. Rwy’n credu ein bod ni wedi mynd i 15-3 i fyny a chael ychydig bach yn cael ein hudo gan y sgorfwrdd, ychydig bach yn cael ei gario i ffwrdd. Efallai bod ychydig o ddiffyg profiad yno ac roeddem yn teimlo y gallem symud y bêl yn ôl ewyllys; roeddem yn chwarae yn erbyn tîm da, caled, rhyfedd a fydd yn aros yn yr ornest. Mae yna ddynion ifanc allan yna yn dysgu gwersi ond rydw i’n hapusach i’w ddysgu ar yr ochr fuddugol. Rydyn ni wedi bod ym mhob gornest rydyn ni wedi’i chwarae hyd yn hyn y tymor hwn, mae cwpl o gemau wedi mynd ein ffordd nad yw cwpl wedi bod. Byddwn yn parhau i weithio’n galed i sicrhau bod micro-fanylion pethau’n gwella.

Beth yw’r meysydd hynny i weithio arnynt?

GD: “Dangosodd y parhad yn y 30 munud cyntaf os cawn bêl gyflym y byddwn yn sgorio ceisiau, unwaith y cafodd y bêl honno ei arafu daeth y gêm yn dipyn o gam. Nid oedd y chwalfa ymosod cystal ag yr oedd angen iddo fod a chawsant ychydig o drosiannau yno. Roeddwn i’n meddwl yn amddiffynnol ein bod ni’n gryf, doedden ni ddim yn teimlo ein bod ni dan bwysau enfawr a daeth eu cais o ryng-gip. Roeddwn hefyd yn meddwl ein bod wedi cymryd ein ceisiau yn dda ac y gallem fod wedi cael un arall trwy Jac (Morgan). Fe wnaethon ni roi digon o aer i’r bêl, roedd y cyfleoedd yn dal i fod yno, ond gyda’r ymosodiad yn methu â mynd ein ffordd roedd hi’n anodd adeiladu cyfnodau a phwysau roedden ni’n gallu eu gwneud yn ystod y 30 munud cyntaf. “

Mae gennych chi Connacht, Ulster a Leinster nesaf, pa mor anodd yw her?

GD: “Mae’r bechgyn yn gweithio’n anhygoel o galed, mae angen i ni gadw naddu i ffwrdd yn gywir a byddwn yn edrych ymlaen at y tair gêm nesaf. Maen nhw’n gyfleoedd gwych i ni. Rwy’n hynod falch o’r ffordd y mae ein bechgyn ifanc yn mynd allan yna ac yn cymryd eu cyfleoedd, nhw yw dyfodol y clwb hwn ac mae’r gemau hyn sydd ar ddod yn gyfle gwych i’r chwaraewyr ifanc hynny barhau i wella. Byddwn yn parhau i wthio’r bois ifanc drwodd, mae hwn yn mynd i fod yn gyfnod gwych iddyn nhw ddysgu am hanfod rygbi PRO14. Rydw i wedi fy nghyffroi. ”