GOHIRIO AC AIL DREFNU GÊM DETHOL Y SCARLETS

Natalie Jones Newyddion

Mae gêm Tîm Dethol y Scarlets yn erbyn Môrladron Cernyw wedi ei ohirio ac ail drefnu.

Roedd disgwyl chwarae'n gêm am 2.30YP ym Mharc Caerfyrddin heddiw ond bu'n rhaid gohirio ar sail diogelwch yn dilyn tywydd garw.

Fe fydd y gêm yn awr yn cael ei chwarae ar gae Clwb Rygbi Aberafan yn Nhalbot Athletic nos Lun 11eg Rhagfyr, cic gyntaf 7.15YH.