Gorllewin sydd orau i’r dyn o’r Dwyrain!

Kieran Lewis Newyddion

Yr wythnos hon mae cefnogwr y Scarlets wedi’i leoli ger Môr De Tsieina yn Da Nang yn Fietnam. Yn adnabyddus am eu traethau, afonydd, pagodas Bwdhaidd, dinasoedd prysur ac wrth gwrs rhyfel enwog Fietnam. Dyma Chris!

Enw: Chris J Ephgrave

Oedran: 44

Ble yn y byd ydych chi’n byw ar hyn o bryd?

Da Nang, Fietnam

Pryd wnaethoch chi ddechrau dilyn y Scarlets?

Ers genedigaeth! Fy nhaid oedd Handel Caradoc Rogers. Roedd yn Ysgrifennydd, Cadeirydd a Llywydd y Scarlets yn y 50au a’r 60au ac yn Llywydd yr WRU yng nghanol y 70au.

Pwy yw eich hoff chwaraewr?

Phil Bennett

Beth fu’ch uchafbwynt fel cefnogwr o’r Scarlets?

Clywed yr holl straeon hanesyddol.

Beth yw’r peth gorau am fod yn gefnogwr Scarlets?

Hanes unigryw y tîm.