Gwobrwywyd blwyddyn dysteb i Jonathan Davies

GwenanNewyddion

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi bydd canolwr y Scarlets, Cymru a’r Llewod Jonathan Davies yn derbyn blwyddyn dysteb.

Mae ‘Foxy’, fel mae’n cael ei adnabod, wedi chwarae 209 o gemau mewn crys Scarlets dros 16 tymor, gan wneud ei ymddangosiad cyntaf i’r clwb yn erbyn Northampton Saints yn ddeunaw oed nôl yn 2006.

Wedi’i fagu ym Mancyfelin yn Sir Gaerfyrddin, chwaraeodd Jonathan i San Clêr a Hendy-gwyn cyn iddo ymuno ag Academi’r Scarlets a mynd ymlaen i fod yn un o ganolwyr mwyaf blaenllaw’r byd rygbi.

Bu ar daith gyda’r Llewod ddwywaith – i Awstralia (2013) a Seland Newydd (2017), lle cafodd ei enwi’n chwaraewr y gyfres yn y frwydr Prawf epig yn erbyn y Crysau Duon. Mae hefyd wedi chwarae 96 Prawf i Gymru, gan chwarae mewn dau dîm a enillodd Gamp Lawn a dau Gwpan Rygbi’r Byd yn Seland Newydd (2011) a Japan (2019). Yn ystod ei amser gyda Chymru, fe gafodd Jonathan yr anrhydedd o gapteinio’r ochr cenedlaethol ar bedair achlysur.

Ar ôl treulio cwpl o flynyddoedd yn Ffrainc gyda Clermont Auvergne, dychwelodd i’w glwb gartref o flaen tymor 2016-17 a chwaraeodd rhan allweddol fel rhan o garfan a godwyd teitl y Guinness PRO12 yn Nulyn y tymor hwnnw.

Parhawyd i fod yn ffigwr dylanwadol yng ngharfan y Scarlets yn 36 oed.

“Fedrwn i byth fod wedi dychmygu pan oeddwn i’n blentyn yn rhedeg allan ar gae Parc y Strade ar ôl y chwiban olaf, yn ceisio cael cymaint o lofnodion chwaraewyr ag y gallwn, y byddwn i’n ddigon ffodus i ddod yn chwaraewr fy hun a chwarae i’r Scarlets, heb sôn am fwy na 200 o weithiau,” meddai.

“Dwi wedi creu atgofion na fyddaf byth yn eu hanghofio wrth wisgo crys enwog y Scarlets. O guro Gwyddelod Llundain yn y Madjeski yn Ewrop, lle’r oedd y gefnogaeth yn aruthrol, i fy hoff foment, yn ennill y gynghrair yn 2016-17 ochr yn ochr â chyd-chwaraewyr a oedd hefyd yn ffrindiau.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Scarlets am eu holl gefnogaeth dros y blynyddoedd ac am wobrwyo’r flwyddyn dysteb yma i mi.”

Mae’r flwyddyn dysteb yn rhedeg o fis Mehefin 2024 i fis Mai 2025 ac mae digwyddiadau wedi’u cynllunio ar gyfer Llanelli, Caerdydd, Llundain a Dubai. Bydd hefyd yn cefnogi elusen ddewisol Jonathan, LATCH, sy’n darparu cymorth i blant a’u teuluoedd sy’n cael eu trin gan yr Uned Oncoleg yn Ysbyty Plant Cymru.

Dywedodd Tim Griffiths, cadeirydd pwyllgor tysteb Jonathan: “Rwyf wrth fy modd ac yn falch o fod yn gadeirydd pwyllgor tysteb Jon. Mae Jon wedi bod yn bencampwr ein gêm genedlaethol; un o fawrion y gêm fodern yng Nghymru, sydd wedi cyflawni cymaint dros y Scarlets, Cymru a’r Llewod.

“Edrychwn ymlaen at ddathlu’r llwyddiannau hynny yn ystod calendr tysteb gyffrous, wrth godi arian ar gyfer gwaith gwych ei ddewis elusen LATCH.”

Ychwanegodd Cadeirydd Gweithredol y Scarlets, Simon Muderack: “Dymunwn y gorau i Jon ar ei flwyddyn dysteb, Mae’n chwaraewr sydd wedi rhoi cymaint i’r gêm, yn orllewinwr balch a ddaeth yn un o ganolwyr gorau byd.”

Ychwanegodd Prif Swyddog Gweithredol Undeb Rygbi Cymru, Abi Tierney: “Mae Jonathan Davies wedi bod yn un o weision gorau rygbi Cymru. Ar anterth ei allu bu’n un o’r canolwyr gorau yng ngêm y byd dros gyfnod hir ac mae’n dal i ddiddanu cefnogwyr Parc y Scarlets yn gyson.

“Yn sicr, yn ystod taith lwyddiannus y Llewod i Awstralia yn 2013, roedd pawb yn gwybod ei fod yn un o’r enwau cyntaf ar daflen tîm hyfforddwyr y Llewod ac mae Warren Gatland wedi ei enwi’n gyson, ers hynny, fel un o’r chwaraewyr gorau y mae wedi’i hyfforddi erioed. .

“Mae Jonathan yn glod i’w wreiddiau, i’w deulu ac i ysgolion a hyfforddwyr ei ieuenctid, gan dalu teyrnged iddynt bob amser ac yn aml yn ôl yn y clybiau a’r sefydliadau a’i gefnogodd yn ifanc.

“Mae’n unigolyn hynod drawiadol, yn wylaidd am ei gyflawniadau fel un o’r chwaraewyr rygbi proffesiynol gorau mae Cymru wedi’i gynhyrchu ac mae’n haeddu pob clod a fydd yn ei ddilyn yn ei flwyddyn dysteb gyda’i annwyl Scarlets.”

Bydd y digwyddiad cyntaf i JD13, sef cinio yn Lolfa Quinnell ym Mharc y Scarlets, yn cael ei gynnal ym mis Mehefin a fydd hefyd yn cefnogi Sefydliad Phil Bennett. Bydd gwybodaeth lawn am y digwyddiad hwnnw yn dilyn.