Jac Morgan yn barod ar gyfer ymddangosiad cyntaf i’r Scarlets

Kieran LewisNewyddion

Mae Jac Morgan yn ymhyfrydu yn y cyfle i wneud ei ymddangosiad cyntaf yng ngharfan hŷn y Scarlets ar ôl cael ei enwi y grwp o 23 i wynebu Gwyddelod Llundain ddydd Sadwrn.

Mae’r rhwyfwr cefn 19 oed wedi cael raddio’n uchel yn y Scarlets trwy gydol ei amser yn system yr Academi.

O Frynamman, chwaraeodd rygbi Dewar Shield i Fechgyn Ysgol (Dan 15) i Fynydd Mawr ac ar ôl creu argraff ar gyfer Scarlets dan 18 enillodd alwad i Gymru am daith i Dde Affrica.

Roedd yn un o chwaraewyr a wnaeth sefyll allan yn ngharfan Cymru dan 20 oed yn ystod Pencampwriaethau Iau y Byd yn yr Ariannin yn yr haf ac yn gapten ar yr ochr A yn ystod ymgyrch Cwpan Celtaidd y tymor hwn.

Mae bellach yn cael ei gyfle mawr ar ôl cael ei enwi ar y fainc ar gyfer gêm agoriadol Cwpan Her Ewrop yn erbyn Gwyddelod Llundain.

“Rydw i ychydig yn nerfus, daeth yr alwad yn syndod, ond rydw i’n edrych ymlaen yn fawr,” meddai.

Mae Jac wedi bod yn hyfforddi gyda’r garfan yn llawn amser y tymor hwn ar ôl gohirio ei astudiaethau peirianneg am flwyddyn.

“Mae wedi bod yn wych, rydw i wedi mwynhau’n fawr. Mae wedi bod yn bum wythnos bellach ac mae’n wych gweithio gyda’r bechgyn o ddydd i ddydd. Rwy’n dysgu llawer iawn oddi ar y chwaraewyr hŷn ac mae wedi bod yn bwysig i mi hefyd o ran cyflyru a maeth.

“Mae’r Academi bob amser wedi bod yn awyddus i bwysleisio pwysigrwydd eich addysg hefyd, felly y flwyddyn nesaf rwy’n gobeithio gwneud HSC ac efallai edrych ar radd.

“Y tymor hwn mae’n ymwneud â pharhau â’m datblygiad; Fe wnes i fwynhau’r Cwpan Celtaidd, cawson ni rai canlyniadau da yn y gystadleuaeth honno a gobeithio y galla i wneud y mwyaf o unrhyw siawns a ddaw fy ffordd gyda’r Scarlets. ”

Tocynnau ar gyfer ein gêm dydd Sadwrn ar gael – tickets.scarlets.wales