James Davies i golli gweddill y tymor o achos anaf i’w glun

Rob LloydNewyddion

Bydd James Davies yn cael llawdriniaeth ar anaf i’w glun, sy’n ei echdynnu o weithrediadau weddill tymor 2019-20.

Nid yw blaenasgellwr rhyngwladol Cymru wedi chwarae ers y gêm medal efydd yng Nghwpan Rygbi’r Byd ar ddechrau mis Tachwedd.

“Yn anffodus, mae James yn parhau i gael trafferth gydag anaf i’w glun sydd wedi atal ei ddychweliad llawn i hyfforddiant,” meddai llefarydd ar ran Scarlets. “Gwnaed penderfyniad am ymyrraeth lawfeddygol i hwyluso ei adferiad. Y gobaith yw y bydd hyn yn caniatáu i James ddechrau tymor 2020-21 yn ffit ac yn iach.”