Lansiad Sefydliad Cymunedol y Scarlets WEDI’I OHIRIO

Menna IsaacNewyddion

Mae’r lansiad heno o Sefydliad Cymunedol y Scarlets wedi’i ohirio i ddyddiad yn y dyfodol oherwydd pryderon parhaus am coronafirws.

Dywedodd prif swyddog gweithredu Scarlets, Phillip Morgan: “Yn wyneb y pryderon cynyddol ynghylch lledaeniad coronafirws, rydym wedi penderfynu gohirio’r digwyddiad heno. Ymddiheurwn am y rhybudd byr i westeion, ond yng ngoleuni cyhoeddiadau diweddar roeddem yn teimlo mai hwn oedd y penderfyniad cywir i bawb a gymerodd ran. ”

Mae prif hyfforddwr y Crysau Duon, Ian Foster, a oedd i fod yn westai ochr yn ochr â phrif hyfforddwr y Scarlets, Brad Mooar, wedi cael ei orfodi i hedfan adref i Seland Newydd y prynhawn yma oherwydd cyfyngiadau ar deithio.

Roedd y noson i fod yn lansiad swyddogol Sefydliad Cymunedol Scarlets, cangen elusen ddi-elw’r Scarlets. Bydd y lansiad nawr yn digwydd yn y dyfodol.