Liam Williams i gysylltu â’r Scarlets am weddill tymor 2019-20

Natalie JonesNewyddion

Bydd Liam Williams sydd eisoes yn aelod o garfan rhyngwladol Cymru ar gael i chwarae i’r Scarlets am weddill tymor 2019-20.

Cyhoeddodd Scarlets ym mis Rhagfyr y bydd y Llew Prydeinig ac Gwyddelig yn dychwelyd adref ar ôl cytuno i symud oddi wrth bencampwyr Lloegr, Saracens.

Roedd y dyn 28 oed i fod i ddychwelyd yn yr haf ar ôl tri thymor yng Ngogledd Llundain. Fodd bynnag, ers hynny mae Scarlets, Williams a Saracens wedi dod i gytundeb ar y cyd a fydd yn caniatáu i’r cefnwr chwarae i’w gyn-dîm yn gynharach na’r disgwyl.

Gyda 62 o gapiau i Gymru a thri dechreuad i’r Llewod, mae Williams yn cael ei ystyried yn un o gefnwyr blaenllaw rygbi’r byd gyda’i fygythiad gwrth-ymosod dinistriol a’i allu o dan y bêl uchel.

Mae ei amlochredd i chwarae naill ai asgellwr neu gefnwr hefyd yn ased gwerthfawr a bydd yn cysylltu â phwll cefn tri cryf ym Mharc y Scarlets.

Nid yw Williams, a oedd yn aelod allweddol o dîm ennill teitl PRO12 y Scarlets, wedi chwarae ers dioddef anaf i’w bigwrn yng Nghwpan Rygbi’r Byd yn Japan ac mae wedi bod yn cwblhau ei protocol anaf fel rhan o garfan Chwe Gwlad Wayne Pivac yn eu canolfan y Vale.

Meddai: “Rwy’n gyffrous iawn am ddychwelyd i’r Scarlets a hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran am eu cefnogaeth i wneud iddo ddigwydd. Rwyf wedi cael ychydig flynyddoedd gwych gyda’r Saracens a byddaf yn mynd ag atgofion hapus iawn gyda mi. Rwyf wedi bod yn gweithio’n galed ar fy adferiad ac ni allaf aros i fynd yn ôl ar y cae.

Dywedodd Brad Mooar, prif hyfforddwr y Scarlets: “Mae Liam yn chwaraewr a dyn o safon fyd-eang, yn ffefryn enfawr ym Mharc y Scarlets ac rydyn ni wrth ein boddau i groesawu Liam a Sophie yn ôl i’r Scarlets.

Dywedodd Brad Mooar, prif hyfforddwr y Scarlets: “Mae Liam yn chwaraewr a dyn o safon fyd-eang, yn ffefryn enfawr ym Mharc y Scarlets ac rydyn ni wrth ein boddau i groesawu Liam a Sophie yn ôl i’r Scarlets.

“Yn amlwg, bydd ei argaeledd ar unwaith i ni yn dibynnu ar sut mae Wayne eisiau ei chwarae yn ystod y Chwe Gwlad ac edrychwn ymlaen at weld Liam yn ôl ym Mharc y Scarlets maes o law.”