“Mae wedi bod yn wych, popeth y gallech chi ei ofyn gan chwaraewr hŷn”

Natalie JonesNewyddion, Newyddion Chwaraewyr

Mae prif hyfforddwr y Scarlets, Brad Mooar, wedi talu teyrnged ddisglair i’r maswr Ryan Lamb, y daw ei arhosiad yng Ngorllewin Cymru gyda’r Scarlets i ben ddiwedd y mis.

Daethpwyd â’r Rhif 10 profiadol ar fenthyciad tymor byr i ddarparu yswiriant ar gyfer Rhys Patchell a anafwyd ac mae wedi bod yn ychwanegiad rhagorol i’r garfan ym Mharc y Scarlets.

Roedd ei arhosiad gwreiddiol i fod tan fis Rhagfyr, ond estynnwyd hynny nes bod Rhys yn disgwyl dychwelyd o anaf i’w ysgwydd.

“Mae Lamby wedi dod â phopeth y dywedodd wrthyf y byddai,” meddai Brad.

“Mae wedi bod yn rhagorol o amgylch y grŵp ac yn enwedig ein grŵp o gefnwyr ifanc, mae wedi gwneud popeth y gallech ei ofyn gan uwch swyddog profesiynnol.

“Mae’n debyg na fyddai llawer o’r effaith y mae wedi’i wneud i’r cefnogwyr wedi’i gweld, wrth baratoi ar gyfer gemau, edrych ar wrthblaid, strategaethau. Mae wedi bod yn wych. ”

Gwisgodd y chwaraewr 33 oed crys y Scarlets chwe gwaith i gyd, gan gynnwys cysylltiadau Cwpan Her Ewrop gartref i Wyddelod Llundain ac allan yn Ffrainc yn erbyn Toulon a Bayonne, yn ogystal â buddugoliaeth ddarbi Dydd San Steffan dros y Gweilch.

“Fe allech chi weld ei brofiad yn dod drwodd pan oedden ni allan yn Toulon a phan ddaeth ymlaen yn yr ail hanner yn erbyn Gwyddelod Llundain,” ychwanegodd Brad.

“Mae hefyd wedi bod yn gymeriad gwych i’w gael o amgylch y lle, mae wedi bod yn wych i ysbryd y tîm, chwerthin mawr, mae wedi gallu trefnu’r perk od yma ac acw i’r bechgyn ac mae hefyd wedi bod yn frawd mawr rhagorol i Tex Ratuva!

“Rydyn ni eisiau cydnabod yr ymrwymiad y mae wedi’i wneud, ond hefyd ymrwymiad ei wraig a’i blentyn sydd wedi bod gartref yng Nghaerloyw a hefyd ei bartner busnes sydd wedi bod yn gofalu am y caffi tra mae wedi bod yma gyda ni.

“Rydyn ni’n dymuno’n dda iddo yn y bennod nesaf, beth bynnag fydd hynny.”