Mae’n gracyr!! Mae sêr y Scarlets yn ymuno â’r elusen Gymreig Tŷ Hafan ar gyfer ymgais record Nadoligaidd y byd!

vindicoNewyddion

Llwyddodd sêr y Scarlets i godi ysbryd yr ŵyl trwy ystwytho eu cyhyrau a dangos eu pŵer tynnu wrth iddynt geisio torri record y byd am “dynnu cracer” i helpu i lansio partneriaeth newydd gyda’r elusen Gymreig Tŷ Hafan.

Wrth edrych y rhan yn eu siwmperi Nadoligaidd, mae unigolion fel Leigh Halfpenny, Samson Lee, Ryan Elias a Wyn Jones yn gosod eu golygon ar record y byd am dynnu 20 cracyr yn yr amser cyflymaf posibl fel rhan o’r hwyl a’r gemau yn y parti blynyddol i blant CIC i blant ym Mharc y Scarlets.

Ymunodd aelodau staff y Scarlets a Thŷ Hafan â’r chwaraewyr yn yr ymgais i guro record y byd, sy’n rhan o gyswllt y Scarlets â Thŷ Hafan wrth iddynt geisio helpu’r elusen i godi ymwybyddiaeth yn ogystal â chronfeydd hanfodol i gynnal eu gwasanaethau anhygoel.

Mae Tŷ Hafan yn un o’r prif elusennau gofal lliniarol pediatreg yn y DU ac mae’n cynnig gofal i blant a chefnogaeth i’w teuluoedd ledled Cymru.

Maent yn cynnig cysur, gofal a chefnogaeth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n gyfyngedig i fywyd yn yr hosbis, yn y gymuned ac yn eu cartref fel y gallant wneud y mwyaf o’r amser y maent wedi’i adael gyda’i gilydd.

Bob blwyddyn mae’n rhaid i Dŷ Hafan godi £ 4.2 miliwn i ddarparu ei wasanaethau am ddim i deuluoedd yng Nghymru ac mae’r Scarlets yn falch o allu cefnogi eu hymdrechion.

Dywedodd pennaeth masnachol Scarlets James Bibby: “Mae Tŷ Hafan yn elusen o Gymru sy’n gwneud gwaith mor anhygoel i blant a’u teuluoedd. Mae’r Scarlets yn falch o addo ein cefnogaeth i helpu i godi ymwybyddiaeth a’u helpu tuag at eu targedau codi arian. “

Yn ogystal â thynnu cracer, bydd yna hefyd gasgliad bwced arbennig yn y ddarbi Gwyl San Steffan Scarlets yn erbyn Gweilch ym Mharc y Scarlets.

Gall cefnogwyr roi punt am gracer a chael cyfle i ennill tocyn euraidd a rhai gwobrau gwych trwy garedigrwydd ein noddwyr Scarlets a’n partneriaid masnachol.

Yn y llun mae chwaraewyr y Scarlets Ryan Elias a Wyn Jones, a gwblhaodd yr her cracer mewn ychydig dros 11 eiliad, ynghyd â chynrychiolwyr tîm masnachol Tŷ Hafan a Scarlets Garan Evans a James Bibby