“Mae’n mynd i fod y gêm anoddaf y tymor yma ym Mharc y Scarlets”

Menna IsaacNewyddion

Bydd Scarlets yn edrych i gymryd cam enfawr tuag at gemau wyth olaf Cwpan Her Ewrop pan fyddan nhw’n herio cewri Ffrainc, Toulon ym Mharc y Scarlets nos Sadwrn (8.00).

Fe wnaethon ni ddal i fyny â blaenasgellwr rhyngwladol Cymru, Aaron Shingler, seren yr ornest yn y golled gythryblus o 17-16 yn Toulon, yn trafod ei feddyliau ar ornest y pwll rhwng dwy ochr sy’n gwybod digon am ei gilydd.

Aaron, a ydych chi’n teimlo ei bod hi’n amser tynn yn y pwll y penwythnos hwn?

AS: “Rydyn ni mewn sefyllfa lle mae’n rhaid i ni ennill ac ennill yr wythnos ganlynol hefyd yn Gwyddelod Llundain. Mae hon yn gêm enfawr i ni. ”

“Roeddem yn teimlo ei fod yn gyfle a gollwyd i ni allan yn Toulon ond dyna’r ffordd y mae pethau’n mynd weithiau; cwpl o gamgymeriadau, cerdyn coch yn yr hanner cyntaf. Nid oeddem yn ddigon da i orffen ein swydd.

“Mae’n mynd i fod yn gêm gorfforol, mae ganddyn nhw lawer o athletwyr da ac rydw i’n disgwyl gêm anoddaf y tymor yma ym Mharc y Scarlets.

“Ond byddwn yn mynd i mewn i’r ornest gyda digon o hyder, mae ein ffurflen sgôr gartref yn dda iawn a gobeithio y gallwn barhau â hynny.”

Sut brofiad yw hi gyda’r holl gystadleuaeth yn rheng ôl y Scarlets y dyddiau hyn?

AS: “Mae’r garfan yn fwy nag y bu erioed ac mae’r bechgyn sydd wedi dod i mewn wedi gwneud yn dda iawn. Fel chwaraewr rydych chi’n gwybod na allwch chi fforddio chwarae’n wael, mae yna lawer o chwaraewyr da ym mhob safle.

“Dywedais wrth yr hyfforddwyr yn y gêm gyntaf wnes i chwarae fy mod i’n teimlo dan bwysau oherwydd roeddwn i’n gwybod pwy arall sydd yma. Er fy mod i wedi bod yma ychydig nawr, does dim byd wedi’i warantu. ”

Fe wnaethoch chi chwarae yn y fuddugoliaeth dros Toulon ddwy flynedd yn ôl, beth yw eich atgofion o’r noson honno?

AS: “Roedd yn achlysur gwych, yn dorf fawr ac, wrth gwrs, cawson ni’r fuddugoliaeth. Roedd yr un peth yn rownd yr wyth olaf yn erbyn La Rochelle. Dyna rydyn ni ei eisiau eto eleni.

“Bydd Toulon yn dod yma gyda rhai enwau mawr, dwi ddim yn credu y bydd hynny byth yn newid. Mae’n mynd i fod mor anodd ag erioed. ”