Maswr dan 18 oed Josh Phillips yn ymuno ag Academi’r Scarlets ar gytundeb tymor hir

vindicoNewyddion

Mae Academi’r Scarlets wedi arwyddo maswr talentog dan 18 oed Josh Phillips ar fargen hirdymor.

Mae Josh, dwy ar bymtheg oed, sy’n ddisgybl yn Ysgol Glantaf, yn ymuno o lefel gradd oedran Gleision Caerdydd a dyma’r chwaraewr ifanc diweddaraf y mae’r Academi yn gobeithio y gall symud ymlaen i’r rhengoedd hŷn.

O Porth yn y Rhondda, mae Josh wedi bod yn chwarae rygbi ers yn saith oed, gan ymddangos yn y Dewar Shield ar gyfer Ysgolion Rhondda cyn cael ei ddewis ar gyfer carfan dan 16 y Gleision Gogledd a charfan dan 18 y Gleision.

Mae gan Kevin George, rheolwr llwybr datblygu Scarlets, obeithion uchel am crys Rif 10.

Meddai George: “Mae Josh wedi bod ar ein radar ers tro, roedd yn arfer chwarae i dimau gradd oedran Gleision Caerdydd ac fe chwaraeodd yn ein herbyn yn y gêm gyfun dan 16 oed lle roedd yn sefyll allan. Rydyn ni wedi ei ddilyn ers hynny.

“Mae gan y Gleision gwpl o haneri allanol yn eu cymysgedd ar hyn o bryd ac fe wnaethon ni gais iddyn nhw gael Josh ar draws i roi’r cyfle iddo. Hoffem ddiolch i’r Gleision am ganiatáu iddo ddod ar draws a gobeithio y bydd yn mynd drwodd ac yn adeiladu ein stoc yn rhif 10 yma yn y Scarlets.

“Mae bob amser wedi bod yn rhedwr da gyda maint da amdano; mae’n cicio’r bêl yn bell, yn giciwr gôl gywir iawn ac mae ei ddosbarthiad yn rhagorol. Mae’r nodweddion i gyd yno. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag ef dros yr ychydig flynyddoedd nesaf a’i ddatblygu i fod y 10 nesaf yn y Scarlets. “

Chwaraeodd Josh i Scarlets dan 18 oed yn eu gêm ganol wythnos yn erbyn Gleision Caerdydd ym Mharc y Scarlets ac mae hefyd wedi rhedeg allan i dîm A yn eu gêm hyfforddi ddiweddar yn erbyn Cymru dan 20 oed.

Meddai Phillips: “Rwyf wedi cefnogi’r Scarlets o oedran ifanc ac rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle hwn.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfle i ddysgu oddiwrth rhai o’r chwaraewyr hŷn a chael rhywfaint o fewnwelediad i drefn hyfforddi Brad Mooar ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at achub pob cyfle a gynigir i mi dros yr ychydig flynyddoedd nesaf a gwneud fy nheulu’n falch ohonaf.

“Wrth edrych ar chwaraewyr yr Academi fel Jac Morgan a Dan Davis, gobeithio y gallaf symud ymlaen yn yr un llwybr drwy’r Academi. Rwy’n gwybod y bydd yn cymryd llawer o waith caled, ond gobeithio y gallaf roi fy llaw i fyny am unrhyw gyfle a ddaw fy ffordd. “