Neges diwrnod gêm Brad ar gyfer Toulon

vindicoNewyddion

Blwyddyn Newydd Newydd Dda i deulu’r Scarlets! Mae’n wych bod yn ôl yn y Parc am gêm wych Ewropeaidd enfawr yn erbyn clwb mor enwog â Toulon.

Roedd hi’n gêm anodd ym Mharc yr Arfau ddydd Gwener diwethaf, darbi nodweddiadol, ond roeddem ni i gyd wrth ein boddau i gael y fuddugoliaeth yr oeddem i gychwyn 2020.

Roedd ein cefnogaeth yng Nghaerdydd yn syfrdanol eto ac roedd yn wych gweld ein chwaraewyr yn gallu sgwrsio a chael tynnu eu lluniau gyda’r cefnogwyr ar y cae wedyn. Gwerthfawrogir eich cefnogaeth yn fawr.

Ar y cyfan, rydyn ni wedi cael tymor Nadoligaidd da. Fel y dywedais, roedd y fuddugoliaeth honno yng Nghaerdydd yn bwysig iawn, gêm fawr yng Nghynhadledd PRO14 ac mae wedi bod yn grŵp hynod gyffrous sydd wedi bod yn dod i mewn i waith yr wythnos hon yn edrych ymlaen at yr hyn a fydd yn ddwy rownd derfynol i ni yn y pwll Ewropeaidd hwn.

Rydyn ni i gyd yn gwybod maint yr her sy’n ein hwynebu heno. Mae Toulon yn un o glybiau gorau Ewrop sydd â charfan gref iawn sy’n cynnwys rhai chwaraewyr mawr. Ond mae ein carfan yn gryf hefyd, rydyn ni wedi cael rhai bechgyn yn ôl yr wythnos hon o anaf a salwch ac rydyn ni mewn cyflwr mawr.

Roeddwn i’n meddwl ein bod ni wedi chwarae pêl-droed anhygoel yn rownd dau yn Toulon gyda un dyn i lawr. Daeth tipyn o gred allan o’r gêm honno i ni, felly ar ôl i chi ddod dros siom y canlyniad rydych chi’n sylweddoli beth oedd yr ymdrech a beth oedd pwrpas y perfformiad. Mae hynny wir wedi ein hysgogi wrth symud ymlaen.

Nid ydym yn ymwneud ag dial nac unrhyw emosiynau negyddol fel hynny. I ni, mae’n ymwneud â chynnal perfformiad yr ydym yn falch ohono ac mae ein cefnogwyr yn falch ohono. Rydyn ni i gyd yn gyffrous am fynd yn ôl allan ar y Parc a rhoi croeso cynnes i Toulon i Llanelli.

Bydd hefyd yn hyfryd gweld Dan Jones yn cyrraedd canrif o ymddangosiadau i’r Scarlets heno.

Mae Dinky yn Scarlet drwodd a thrwyddo, fe’i magwyd yn cefnogi rhanbarth ei gartref ac mae bellach yn gwneud crys enwog yn falch. Mae wedi bod yn wych i ni’r tymor hwn ac mae’n rhaid i chi gofio ei fod newydd droi yn 24. Mae’n noson falch iddo ef a’i deulu.

Ar nodyn olaf, roedd yr awyrgylch ar gyfer gêm y Gweilch ar Ddydd San Steffan yn anhygoel, roedd yn wych gweld y Parc yn llawn ac yn siglo. Mae’r cefnogwyr wedi chwarae rhan enfawr yn ein taith hyd yn hyn ac rydyn ni’n mynd i fod eich angen chi mewn llais llawn eto heno.

Mwynhewch y gêm!

Carpe Diem

Brad