Neges diwrnod gêm Brad cyn gwrthdaro Gwyddelod Llundain

Kieran LewisNewyddion

Mae wedi bod yn ddechrau da i ni yn y PRO14, mae’r bechgyn wedi gwneud yn dda yn ystod y pythefnos diwethaf i guro dwy ochr dda yn erbyn Cheetahs a Benetton yn y Parc.

Nawr mae’n amser i Ewrop, sy’n rhywbeth newydd i mi ac yn hynod gyffrous.

Mae gwanwyn go iawn wedi bod yng ngham y bechgyn yr wythnos hon cyn y gêm heno yn erbyn Gwyddelod Llundain.

Roeddwn i’n meddwl bod y Gwyddelod yn gryf yn erbyn Caerlŷr y penwythnos diwethaf ac mae All Black Waisake Naholo ar waith gyda chais yn ei gêm gyntaf i’w glwb newydd. Cyfarfûm â Les Kiss, prif hyfforddwr Iwerddon, yn gynharach yn y flwyddyn; daeth allan i Christchurch a threuliodd ychydig o amser allan yna ac rwy’n edrych ymlaen at ei weld eto a’i grŵp o hyfforddwyr a chwaraewyr y penwythnos hwn.

Gofynnodd y cyfryngau i mi yr wythnos hon sut rydym yn targedu’r Cwpan Her.

Fy ateb yw ein bod yn targedu pob gêm. Rydyn ni’n targedu pob hyfforddiant, rydyn ni’n targedu pob cyfarfod, rydyn ni am ennill pob eiliad a dyna ein cynllun. Nid yw’n ymwneud â gweithio allan gemau ail gyfle neu’r safle gorffen a ddymunir, mae’n ymwneud ag ennill yr eiliadau a sicrhau ein bod yn well heddiw na ddoe.

Efallai ei fod yn swnio fel rwyf yn ailadross fy hun ond dyna’n union sut rydyn ni’n gweithredu. Rwy’n credu ei fod yn ein sefydlu ni’n dda ac rydyn ni’n mwynhau’r daith. Nid yw’n golygu ei fod bob amser yn gyffyrddus, rydyn ni’n cael rhai sgyrsiau da, rydyn ni’n herio ein gilydd ac mae hynny i gyd yn rhan o wella, tyfu ac esblygu. Ond rydyn ni’n canolbwyntio ar y diwrnod a sicrhau ein bod ni’n rhoi perfformiad ar hynny sy’n gweddu i’r crys, y clwb a’r cefnogwyr.

Byddwch wedi clywed y newyddion yr wythnos hon bod angen llawdriniaethau ar Jon Fox a Patch ar yr anafiadau a godwyd ganddynt yng Nghwpan y Byd ac rydym wir yn teimlo drostynt eu dau. Ond fe ddônt allan ohono’n gryfach ac rydym yn edrych ymlaen at eu croesawu yn ôl a gweithio gyda nhw trwy eu hadsefydlu. Maent yn ddynion a chwaraewyr rhagorol a byddant yn parhau i gael dylanwad mawr ar ein grŵp trwy gydol y tymor.

Mae wedi bod yn wych croesawu Sam Lousi a’i deulu yr wythnos hon, er nad yw hi wedi bod yn dywydd heulwen i’w cyfarch yma yn Llanelli! Mae’n wych gweld y bechgyn yn cyrraedd ac yn dod â’u gwahanol ddiwylliannau, agweddau a phrofiadau i’r grŵp. Gallwch weld y gwahaniaeth yn Tex Ratuva yr wythnos hon, mae wedi dechrau gorfodi ei hun o amgylch y grŵp, wedi bod yn gwneud ffrindiau ac yn ymuno ar y tynnu coes. Rydym yn dymuno’r gorau i Tex ar gyfer ei ymddangosiad cyntaf yn y Scarlets yn ogystal â Jac Morgan ifanc, sy’n dod i mewn i’r garfan diwrnod gêm am y tro cyntaf a Ryan Lamb sydd hefyd yn edrych i fynd ar y cae yn y Parc am y tro cyntaf.

Mwynhewch y gêm a dechrau’r hyn sy’n addo bod yn daith Ewropeaidd gyffrous.

Carpe Diem

Brad