Neges diwrnod gêm Brad Mooar cyn gwrthdaro Benetton

Kieran Lewis Newyddion

Mae’n wych bod yn ôl ym Mharc y Scarlets ar gyfer gêm fawr arall yn ein hymgyrch Guinness PRO14.

Roedd angen i ni ddangos llawer iawn o gymeriad i ddod drwyddo yn erbyn tîm Cheetahs da iawn y penwythnos diwethaf ac fe fydd angen i ni ddangos rhinweddau tebyg yn erbyn Benetton heno.

Ni allwch orbwysleisio pa mor anodd oedd yr amodau ddydd Sadwrn diwethaf, felly roedd dod i ffwrdd â buddugoliaeth arall yn ymdrech wych. Rwy’n falch o’r ffordd y gwnaeth y bechgyn glynu wrth ei gilydd a’i roi ar ben ar y diwedd.

Ar ddiwedd y tymor pan rydych chi’n edrych yn ôl ar y bwrdd pwyntiau, mae gemau fel y rheiny’n hynod bwysig.

Mae’n ymdrech carfan mewn gwirionedd, nid dim ond y 23 sy’n ddigon ffodus i wisgo’r crys, ond ein carfan gyfan sy’n ein paratoi ni ar gyfer y gêm bob penwythnos.

Mae Benetton wedi ennill cwpl o fuddugoliaethau da gartref dros yr ychydig wythnosau diwethaf ac mae’n debyg y bydd y mwyafrif o’u gemau rhyngwladol o’r Eidal yn ôl gyda nhw, sy’n gyffrous iawn i ni. Fe wnaethant yn dda iawn i gyrraedd y gemau ail gyfle y tymor diwethaf ac roeddent yn anffodus i gael eu hymyl yn hwyr yn Munster yn y gêm ragbrofol gynderfynol. Maent yn dîm hyfforddedig da o dan Kieran Crowley a byddant yn wrthwynebydd caled. Er nad wyf yn adnabod Kieran yn bersonol, rwyf wedi treulio wythnos yng nghwmni hyfforddwr ymlaen Marco Bortolami ac nid yn unig ei fod yn fyfyriwr y gêm mae hefyd yn ddyn gorau ac mae’n wych croesawu Kieran, Marco a’u cydweithwyr. i’r Parc.

Rydyn ni wrth ein bodd yn chwarae yn y Parc, mae’r gefnogaeth rydyn ni’n ei chael gennych chi yn rhagorol ac rydyn ni’n benderfynol o orffen y bloc hwn o gemau PRO14 ar nodyn cadarnhaol cyn i ni droi ein sylw at Ewrop. Gobeithio y gall y glaw gadw draw a gallwn fwynhau noson wych o rygbi.

Yn olaf, “baie geluk” enfawr i Werner Kruger, sy’n dilyn Steff y penwythnos diwethaf wrth gyrraedd canrif o ymddangosiadau i’r Scarlets. Mae Werner yn berson sy’n ennyn parch enfawr yn ein carfan, rhywun sy’n arwain ar ac oddi ar y cae ac y mae ei gwmpawd moesol bob amser yn pwyntio i’r gogledd.

Fe fydd yn codi ei fat i drydedd ganrif o gemau – i dîm Bulls Super Rugby, tîm Cwpan Currie Blue Bulls a nawr y Scarlets – dyna ymdrech wych gan un o wir foneddigion y gêm. Mae’n foment mor falch i Werner, Andrea, Nathan, AJ a’u teulu i gyd yn ogystal â’r holl chwaraewyr, hyfforddwyr a staff hynny sydd wedi mynd gyda Werner ar ei daith. Rydyn ni’n gwybod y byddwch chi’n coleddu’r foment pan fyddwch chi a’ch teulu yn arwain yr ochr heno. Baie danke bru.

Mwynhewch y gêm.

Carpe Diem

Brad