Nodiadau o gynhadledd cyfryngau Munster yr wythnos hon

Rob LloydNewyddion

Fe eisteddodd prif hyfforddwr y Scarlets, Glenn Delaney, i siarad â’r cyfryngau ar gyfer rhith-gynhadledd arall i’r wasg cyn gem agoriadol Guinness PRO14 yn erbyn Munster.

Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud …

Sut oedd y wythnos ddiwethaf wedi rhedeg allan yn erbyn y Gweilch. Oeddech chi’n hapus ag ef?

GD: “Yn hapus iawn. Mae wedi bod yn rag-dymor doniol, mae natur y troi yn golygu ein bod ni mewn gemau cystadleuol ar unwaith ac nid oedd nifer o fechgyn wedi cael rhediad felly roedd yn ateb pwrpas. Fe wnaethon ni geisio cael un yn ei le cyn y gemau darbi ac rwy’n amau ​​y byddwch chi’n gweld ychydig mwy o hyn, bydd yr hyfforddwyr i gyd yn ceisio sicrhau ein bod ni’n cael gemau i’r dynion ac i ni, roedd hi’n wych gweld rhai o mae ein bois ifanc yn mynd ar y cae, rhai am y tro cyntaf i’r tîm hŷn. ”

Beth yw’r diweddaraf gyda Liam Williams a Rhys Patchell?

GD: “Mae un ohonyn nhw yn barod y penwythnos hwn, nid yw un ohonyn nhw. Mae’n yr un fethodoleg ar gyfer yr holl bechgyn, mae ein prosesau wedi’u gosod yn dda. Mae Sam Handy (cryfder a chyflyru) yn gwneud gwaith gwych gyda’r adsefydlu ac mae ein bechgyn meddygol yn gwneud gwaith gwych ar eu hochr, mae yna lawer o gydweithio gyda’r staff WRU hefyd. Bydd yn wych gweld y ddau yn ôl, ond dim ond pan fyddant yn barod. ”

Beth am Leigh Halfpenny a Rob Evans?

GD: “Mae’r ddau mewn hyfforddiant llawn. Cafodd Rob rywfaint o lawdriniaeth, ac ar gyfer prop mae’n rhaid i ni sicrhau bod ei gryfder, ei ystod a’i dechneg lawn yn gyflym. Mae Rob yn haeddu sylw arbennig o ran y gwaith a wnaeth oddi ar y cae. Dwi ddim yn meddwl fy mod i erioed wedi ei weld mewn siâp cystal ag y mae nawr.

“Y fersiwn orau ohono’i hun yw ymadrodd rydyn ni’n ei ddefnyddio yma, mae mewn gwirionedd wedi creu fersiwn newydd o’r fersiwn orau ohono’i hun. Rydym wedi ein cyffroi’n fawr gan y modd y mae’n dod yn ôl, ni fydd yn hollol barod i fynd am y penwythnos hwn, ond pan fydd ef byddwn yn rhoi’r cyfle hwnnw iddo. O ran Leigh mae mewn lle da. Wrth edrych yn ôl i’r gêm ddydd Gwener, rhoddodd gyfle i ni gysylltu’r newydd a’r hen. Cafodd Tom Rogers a Leigh ôl-drafodaeth lawn yn syth ar ôl y gêm ac mae’n bopeth rydych chi ei eisiau fel hyfforddwr, yn gwylio’r chwaraewyr yn dysgu ei gilydd. Mae aur i rywun fel Tommy Rog fod yn dysgu oddi ar Leigh. ”

A yw’n rhyfedd dechrau’r tymor gyda dim ond hanner y gemau yn cael eu rhyddhau a ddim yn gwybod, pa ochrau sy’n dod i mewn?

GD: “Mae’n wahanol iawn, ond does dim byd normal am y flwyddyn ddiwethaf! Rwy’n siŵr y bydd rhai llyfrau hyfryd wedi’u hysgrifennu am hyn ymhen 20 mlynedd ynglŷn â sut y gwnaethom ddelio ag ef a dod drwyddo, ond y cyfan y gallwn ei wneud yw canolbwyntio ar Munster y dydd Sadwrn hwn a gadael i’r bobl sy’n rhedeg y gystadleuaeth wneud y gorau swydd y gallant i ddod o hyd i ateb. “

Beth ydych chi’n ei ddisgwyl gan Munster?

GD: “Pan fyddwch chi’n chwarae Munster rydych chi’n gwybod y bydd yn gorfforol a bydd yn uniongyrchol. Mae ganddyn nhw gêm gicio tactegol fendigedig, mae ganddyn nhw bresenoldeb corfforol enfawr yng nghanol cae nawr, byddan nhw’n gryf yn y cyswllt a’r gwrthdrawiadau ac mae ganddyn nhw chwaraewyr hefyd a all eich torri chi. Mae’n her fendigedig ac yn ffordd wych o ddechrau tymor PRO14, gornest waedlyd yn erbyn ochr fel nhw. ”