Popeth sydd angen i chi wybod os ydych chi’n dod i’r gêm yn erbyn Bryste

Rob LloydNewyddion

Os ydych yn dod i’r gêm Ddydd Sul yn erbyn Bryste ym Mharc y Scarlets dyma beth sydd angen i chi wybod

Oes angen pás COVID i fynychu’r gêm?

BYDD ANGEN pás Covid y GIG i ddod i’r stadiwm. Gallwch lawrlwytho’r app trwy’r ddolen yma. Nid oes angen derbyn brechlyn booster i ddod i’r gêm.

https://gov.wales/get-your-nhs-covid-pass

Y dewis arall i hynny yw dangos canlyniad negyddol o brawf lateral flow diweddar.

Bydd disgwyl i chi ddangos eich pás at brif gatiau’r stadiwm. Cyrrhaeddwch o fewn digon o amser er mwyn osgoi ciwio os gwelwch yn dda. Byddwch yn barod i ddangos eich pás wrth gyrraedd y stadiwm.

A fydd pellhau cymdeithasol ar waith ar ddiwrnod gêm?

Rydym yn annog i gefnogwyr i ddilyn canllawiau Covid-19 Iechyd Cyhoeddus fel y gall pawb fwynhau’r gêm mewn amgylchedd diogel. Ni fydd canllawiau cadw pellter wrth i stand y De, Gogledd, Gorllewin agor ynghyd teras y Gogledd.

Os ydw i’n teimlo’n sâl, gallai ddod i’r gêm?

Os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19, gan gynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu golli blas neu arogl ni ddylech fynychu’r gêm.

Os ydw i wedi derbyn canlyniad positif o Covid-19, beth dylai wneud?

Os ydych wedi dychwelyd prawf COVID-19 positif o fewn 10 diwrnod i ddyddiad y gêm, ni allwch fynychu’r gêm.

Oes angen gwisgo mwgwd?

Rydym yn cynghori cefnogwyr i wisgo mwgwd yn y concourse dan do. Anogir cefnogwyr yn gryf i ddod â gorchudd wyneb i’w wisgo pan fyddant yn y stadiwm, yn unol ag arweiniad ar gynulliadau mewn lleoedd caeedig.

Oes tocynnau ar gael i’w brynu ar y diwrnod?

Oes. Bydd y Swyddfa Docynnau ar agor o 9yb tan hanner amser.

Ydy’r siop ar agor?

Ydy, bydd y siop ar agor o 1yp tan y gic gyntaf wedyn yn ail agor am hanner awr wedi’r chwiban olaf.

Ble allai barcio?

Bydd parcio i’r cyhoedd ar gael ym Maes Parcio B ar ochr Parc Trostre. Y gost yw £5 y car.

Pryd mae gatiau’r stadiwm yn agor?

Bydd lletygarwch ar agor o 3:30yp, gyda’r gatiau’n agor i’r cyhoedd am 3:30 hefyd.

Oes shuttle bus i’r gêm?

Oes, mae bws wennol ar gael am y gêm hon.

Dyma’r manylion

Ydy’r ciosg bwyd a diod ar agor?

Ydy. Bydd hefyd gwasanaeth ‘click and collect’ trwy’r app newydd. Dyma’r linc i’r app

South Stand 

https://goodeats.io/South1Kiosk – Cwm Farm South Food Kiosk

https://goodeats.io/Scarlets-S2 – South Beer Kiosk

https://goodeats.io/Scarlets-S3 – South Beer Kiosk

https://goodeats.io/Scarlets-S4 – Crazie South Food Kiosk

North Stand & Terrace

https://goodeats.io/North1Kiosk – North Beer Kiosk

https://goodeats.io/North2Kiosk – North Food Kiosk

https://goodeats.io/North5Kiosk  North Beer Kiosks

West Stand

https://goodeats.io/Scarletswestbeer – West Beer Kiosk

https://goodeats.io/WestFood – Crazie West Food Kiosk

Ydy Pentref y Cefnogwyr ar agor?

Nad yw Pentref y Cefnogwyr ar agor ar gyfer y gêm yma oherwydd canllawiau Covid Llywodraeth Cymru.

Beth am y Bar Guinness?

Bydd y Bar Guinness (yn Stand y Dwyrain) ar agor o 3:30yp gyda seddi tu allan yn unig.

Bydd Lolfa Stradey ar gau i’r cyhoedd.