Popeth sydd angen i chi wybod os ydych chi’n dod i’r gêm yn erbyn Munster ar Ddydd Sul

Rob Lloyd Newyddion

Os ydych chi’n dod i’r gêm yn erbyn Munster ar Ddydd Sul ym Mharc y Scarlets dyma popeth sydd angen i chi wybod.

A fydd unrhyw rheolau cadw pellter?

Rydym yn annog i gefnogwyr i ddilyn canllawiau Covid-19 Iechyd Cyhoeddus fel y gall pawb fwynhau’r gêm mewn amgylchedd diogel. Ni fydd canllawiau cadw pellter wrth i stand y De, Gogledd, Gorllewin agor ynghyd teras y Gogledd.

Os ydw i’n teimlo’n sâl, gallai ddod i’r gêm?

Os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19, gan gynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu golli blas neu arogl ni ddylech fynychu’r gêm.

Os ydw i wedi derbyn canlyniad positif o Covid-19, beth dylai wneud?

Os ydych wedi dychwelyd prawf COVID-19 positif o fewn 10 diwrnod i ddyddiad y gêm, ni allwch fynychu’r gêm.

Oes angen gwisgo mwgwd?

Rydym yn cynghori cefnogwyr i wisgo mwgwd yn y concourse dan do. Anogir cefnogwyr yn gryf i ddod â gorchudd wyneb i’w wisgo pan fyddant yn y stadiwm, yn unol ag arweiniad ar gynulliadau mewn lleoedd caeedig.

Oes angen i mi gymryd prawf covid neu dangos pasbort brechlyn?

Rydym yn annog cefnogwyr i gymryd prawf lateral flow, ond nad yw hyn yn angenrheidiol i ddod i’r stadiwm. Nad oes angen pás COVID i ddod i’r gêm yma, ond fydd angen dangos pás i ddod i’r stadiwm ar gyfer gêm Benetton ar Hydref 22.

Oes tocynnau ar gael i’w brynu ar y diwrnod?

Oes, gallwch brynu o’r Swyddfa Docynnau o 9yb i 2yp.

Ydy’r siop ar agor?

Ydy, bydd y siop ar agor o 10yb nes y gic gyntaf ac am 45 munud ar ôl y chwiban olaf.

Ble allai barcio?

Bydd parcio i’r cyhoedd ar gael ym Maes Parcio B sydd ochr draw i dafarn Sessile Oak. Pris bob car fydd £5.

Pryd mae gatiau’r stadiwm yn agor?

Mae lletygarwch ar agor o 11:30yb, bydd y gatiau’n agor i’r cyhoedd am 12:30yp.

Oes bws wennol i’r gêm?

Oes, mae bws wennol ar gael am y gêm hon.

Dyma’r manylion

Ydy’r ciosg bwyd a diod ar agor?

Ydy. Bydd hefyd gwasanaeth ‘click and collect’ trwy’r app newydd. Dyma’r linc i’r app

South Stand – https://goodeats.io/South1Kiosk – South Food Kiosk

https://goodeats.io/Scarlets-S2 – South Beer Kiosk

North Stand & Terrace – https://goodeats.io/North2Kiosk – North Food Kiosk

https://goodeats.io/North5Kiosk – North Beer Kioks

West Stand – 

Ydy Pentref y Cefnogwyr ar agor?

Ydy, mae’r barn ar agor o 12yp. Bydd digwyddiadau i blant, stondynau bwyd a bar. Bydd hefyd adloniant byw.

Beth am y Bar Guinness?

Bydd y Bar Guinness (yn stand Dwyrain) ar agor cyn y gêm gyda cherddoriaeth byw cyn ac ar ôl y gêm am awr.