“Roedd hi’n noson anhygoel i fod yn Scarlet”

vindicoNewyddion

“Noson anhygoel i fod yn Scarlet” – dyna eiriau’r prif hyfforddwr Brad Mooar yn dilyn y fuddugoliaeth syfrdanol o 33-14 dros Wyddelod Llundain a archebodd le yn rownd yr wyth olaf yng Nghwpan Her Ewrop.

Dyma beth oedd gan Brad i’w ddweud yn dilyn noson anhygoel yn Stadiwm Madejski

Brad, beth yw eich meddyliau cychwynnol ar ôl hynny?

BM: “Roedd bwrlwm go iawn yn yr ystafell newid ymlaen llaw. Roedd y bechgyn yn gyffrous iawn, buom yn siarad am fod yn feiddgar ac yn ddewr a chael noson o ddathlu fel grŵp. Mae gennym fechgyn yn mynd ar gwpl o wythnosau o wyliau ac eraill yn ymuno â Chymru ar gyfer y Chwe Gwlad, hŷn a dan 20 oed. Roedd yna lawer i’w ddathlu felly roedd yn achos o adael i ni fynd allan i fwynhau ein hunain ac os ydyn ni’n ennill yr eiliadau fe ddylen nhw i gyd adio i fyny a sicrhau eu bod nhw’n ddigon da. “

Beth am y perfformiad yn gyffredinol?

BM: “Mae’n debyg ein bod wedi gor-chwarae ychydig yn y camau cynnar. Ond daeth ein ceisiau o rygbi da, tiriogaeth a phwysau safle. Mae’n debyg ein bod wedi gadael tri neu bedwar cais allan yno hefyd, roeddent yn edrych fel eu bod yn dod yn syth oddi ar hyfforddiant maes sy’n dangos y gwaith y mae’r staff hyfforddi yn ei wneud. Roedd yn bleser gwylio. Roedd ein sgrym yn rhagorol ac felly hefyd yr amddiffyniad a greodd nifer o drosiannau y gwnaethom eu chwarae. “

Beth am her Toulon yn rownd yr wyth olaf?

BM: “Am her a dyna gyfle godidog i chwarae yn erbyn tîm rhagorol o Toulon a gymhwysodd fel hadau gorau ac sy’n haeddu rownd yr wyth olaf gartref. Dyna le gwych i fynd i’w brofi eto. Rydyn ni’n hyderus o’n gallu ein hunain pryd bynnag rydyn ni ewch ar y cae, mae’r gêm honno ychydig i ffwrdd felly byddwn yn mwynhau hon yn gyntaf. Mae’n noson anhygoel i fod yn Scarlet. “

Roedd y cefnogwyr yn anhygoel, gair ar y gefnogaeth?

BM: “Roeddent yn rhagorol, yn teithio i fyny’r M4, yn canu’n uchel ac yn falch ac yn fwy na thebyg yn fwy na chefnogwyr Gwyddelod Llundain. Rwy’n hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth. Yr hyn rwy’n ei garu am ein cefnogwyr yw eu bod yn ein cefnogi ni a’r gêm, nid ydyn nhw yn ddialgar am yr wrthblaid ac eisiau gweld camgymeriadau a gwallau; maent yn gefnogwyr rygbi iawn, maent wrth eu bodd yn teithio, maent yn caru amser da a hir y bydd hynny’n parhau. “