“Roedd honno’n fuddugoliaeth enfawr i ni … fe wnaethon ni ddangos llawer o ddewrder.”

vindicoNewyddion

Dechreuodd y Scarlets 2020 y ffordd wnaethant ddod i ben yn 2019, gyda buddugoliaeth dros un o’u cystadleuwyr yng Nghymru.

Dyma feddyliau’r prif hyfforddwr Brad Mooar yn dilyn y fuddugoliaeth o 16-14 dros Gleision Caerdydd ym Mharc yr Arfau.

Brad, mae’n rhaid eich bod chi wrth eich bodd â’r canlyniad hwnnw?

BM: “Mae’n fuddugoliaeth enfawr i ni, weithiau mae’n rhaid i chi ei falu. Cawsom ychydig o salwch yn y gwersyll yr wythnos hon, ond y peth am salwch yw gwendid yn gadael y corff. Fe ddangoson ni lawer o ddewrder heno. Rwy’n falch iawn o’r ymdrech, roedd hi’n gêm bwysig iawn i ni. ”

Pa ffactorau enillodd y gêm honno i chi?

BM: “Cicio gôl rhagorol Leigh Halfpenny, cais gwych Gareth Davies’, manteisiodd ar ei gyfle yn wych a hefyd yn uffern o grŵp, ysbryd a chyffro mawr ar y diwedd. ”

Beth wnaethoch chi am y frwydr?

BM: “Roedd yn ffocws enfawr i ni yn ystod yr wythnos. Roeddem yn gwybod y byddent yn gryf yn yr ardal honno ac roeddwn i’n meddwl bod ein bechgyn yn gwneud gwaith gwych. Mae Josh Macleod yn gwneud rhai penderfyniadau rhagorol, fe wnaethon ni ennill ychydig a cholli ychydig ac mae’n debyg ei bod hi’n frwydr gyfartal ar y cyfan. ”

Pa mor dda oedd Leigh Halfpenny eto?

BM: “Mae mewn darn wych yn ei yrfa ar hyn o bryd. Mae’n hyrwyddwr, mae’n caru ei rygbi ac yn bownsio i mewn i’w waith. Mae’n weithiwr proffesiynol llwyr yn y modd y mae’n paratoi; ar gyfer ein chwaraewyr iau sy’n gwylio ef yn paratoi o wythnos i wythnos gallwch chi osod eich gwyliadwriaeth yn ôl sut mae’n hyfforddi. Nid oes ofn peidio â rhoi’r gwaith i mewn, mae’n fater o ddweud ‘Leigh, ti wedi gwneud digon, amser i ddod i ffwrdd nawr!’ Nid yw’n syndod ei fod yn cicio’r goliau, yn cymryd y peli uchel, yn gorchuddio’r ddaear ac yn bob amser yn y safle iawn ar y cae. ”

Teimlad braf i fod ar frig y Gynhadledd?

BM: “Mae’n braf, ond nid ydym yn bwrw ymlaen â’n hunain. Mae yna lawer o rygbi i’w chwarae, byddwn ni’n mynd â hi gêm wrth gêm, byddwn ni’n rhoi’r gynghrair i’r gwely am gyfnod ac yn canolbwyntio ar y ddwy gêm Ewropeaidd sy’n dod i fyny, mae Toulon yn mynd i fod yn gracyr yn y Parc wythnos nesaf. Byddwn yn cadw ein traed ar lawr gwlad ac yn sylweddoli bod llawer o le i ni wella, mae angen i ni gyflawni’r swydd yn y ddwy gêm nesaf hyn ac yna anfon cymaint o fechgyn ag y gallwn i’r Chwe Gwlad gyda Chymru. “