“Roedd yn wych gweld ein hymateb yn yr ail hanner. Rydyn ni’n bagio’r pum pwynt ac yn symud ymlaen. ”

Ryan GriffithsNewyddion

Sicrhawyd tri chais o fewn 12 munud ail hanner sicrhau bod y Scarlets wedi sicrhau buddugoliaeth pwynt bonws o 36-17 dros y Southern Isuzu Kings ym Mharc y Scarlets nos Sul.

Tynnodd Scarlets i ffwrdd yn y camau cau i hawlio wythfed fuddugoliaeth o ymgyrch Guinness PRO14 ac wedi hynny siaradodd y prif hyfforddwr Brad Mooar â’r cyfryngau.

Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud …

Brad, beth oedd eich dyfarniad ar y gêm?

BM: “O ran yr hanner cyntaf, roedd yna lawer o fwriad, ond dim llawer o gywirdeb. Roedd yn rhaid i mi atgoffa’r dynion ei bod hi’n sych ac i gefnogi eu set sgiliau a dal gafael ar y bêl ychydig yn hirach a gweithio trwy’r cyfnodau. Rwy’n credu ein bod wedi dangos mwy o berfformiad parchus yn yr ail hanner a ddangosodd fwy o’r hyn yr ydym yn ymwneud ag ef ac roeddwn yn falch o’r bechgyn ein bod wedi gallu gwneud hynny. Roedd yn wych gweld yr ymateb a chael y pum pwynt. ”

Mae’n rhaid eich bod chi wedi bod yn falch o’r modd y camodd y chwaraewyr ifanc i fyny?

BM: “Mae angen carfan arnom sy’n gallu trin y ffenestri rhyngwladol ac mae gennym ddigon yng ngrŵp y Chwe Gwlad. I ni, rydym yn gweld hynny fel ‘dyn nesaf i fyny’ ac yn gyfle gwych i eraill gael eu cyfle. Fe allech chi weld pobl fel Angus O’Brien yn chwarae yn safle’r cefnwr ac yn mwynhau ei rygbi; Mae Corey Baldwin yn parhau i greu argraff; Daeth Dan Davis oddi ar y fainc wedi trosi’r bel a chael cais; Roedd Dane Blacker yn edrych yn siarp pan ddaeth ymlaen; Mae Tommy Rogers sy’n ffefryn llwyr yn y garfan ac wedi bod yn gweithio’n galed ers mis Gorffennaf, yn cael cyfle i ddod ar y cae ac mae’n cael cais a dau lawer o gwtsh gan y bechgyn ac mae Josh Macleod yn parhau i wneud gwaith gwych. Roeddwn i hefyd yn meddwl bod Ed Kennedy wedi gwneud yn dda iawn. Cafodd Shings ychydig o fyg stumog ac mae Ed wedi dod i mewn a gwneud gwaith gwych. ”

Beth yw’r sefyllfa anafiadau?

BM: “Daeth Steff (Evans) i ffwrdd ag HIA, roedd gan Kieran Hardy fater llinyn y gar, felly byddwn yn aros i weld ar y rheini.

“O ran Rhys Patchell a James Davies, maen nhw’n agosáu, dim ond mater o aros am y tic olaf hwnnw. Fe welsoch chi Rhys allan yna’n cynhesu, mae’n edrych yn siarp iawn, rwy’n edrych ymlaen at ei weld yn mynd allan yno a chael ei gyfle.

“Rydyn ni’n falch o gael y pum pwynt a nawr rydyn ni’n troi ein sylw at Munster, sy’n gêm fawr. Rydyn ni’n gyffrous iawn am hynny a chyrraedd drosodd i Limerick. ”