Rownd Derfynol Cwpan Scarlets yn y Parc

Kieran Lewis Newyddion

Fe fydd Parc y Scarlets yn llwyfannu Diwrnod Rownd Derfynol Cwpan Scarlets ar ddydd Sul 13eg Mai.

Fe fydd enillwyr rowndiau terfynol ieucntid Sir Gâr a Sir Benfro yn mynd wyneb yn wyneb yng Nghwpan y Scarlets.

Fe fydd timau dan 12 i dan 16 yn chwarae trwy gydol y dydd ym Mharc y Scarlets gyda chefnogaeth gan deulu a ffrindiau. 

Gemau Cwpan Scarlets;

Porth Tywyn v Dinbych y Pysgod, Dan 12, 10:30

Quins Caerfyrddin v Hendygwyn ar Daf, Dan 13, 11:45

Y Tymbl v Abergwaun a Gwdig, Dan 14, 13:00

Athletic Caerfyrddin v Dinbych y Pysgod, Dan 15, 14:15

Cefneithin v Porth Tywyn, Dan 16, 15:30

Pris mynediad yw £3 i oedolion, £2 i henoed a mynediad am ddim i blant dan 16 mlwydd oed. Fe allwch brynu tocynnau wrth gyrraedd Lolfa Quinnell ac fe fydd lluniaeth ysgafn ar werth wrth y bar.