Rowndiau terfynol Marseille wedi symud i 2021 gyda lleoliadau newydd ar gyfer y tymor hwn i’w penderfynu

Rob LloydNewyddion

Oherwydd yr ansicrwydd niferus a grëwyd gan y pandemig COVID-19, penderfynwyd na fydd rowndiau terfynol Cwpan Pencampwyr Heineken 2020 a Chwpan Her yn cael eu cynnal yn Marseille yn ôl y bwriad a bydd y gemau’n cael eu chwarae mewn lleoliad neu leoliadau newydd.

Gyda degau o filoedd o gefnogwyr i fod i deithio i dde Ffrainc, mae Bwrdd EPCR a’r pwyllgor trefnu lleol wedi cytuno nad oes digon o fesurau diogelwch ar waith ar hyn o bryd yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus i lwyfannu dwy gêm proffil uchel yn y capasiti 67,000 Stade Vélodrome.

O ganlyniad, mae EPCR ar hyn o bryd yn gweithio gyda’i gynghreiriau cyfranddalwyr a’i undebau i sicrhau lleoliad neu leoliadau amgen ar gyfer y ddwy rownd derfynol a fydd yn cael eu chwarae ar benwythnos 16/17/18 Hydref, a chyhoeddir manylion cyn gynted ag sy’n ymarferol.

Fel rhan o’r addasiad hwn i’w gynllunio ar gyfer y dyfodol, mae EPCR yn falch o gyhoeddi y bydd Marseille nawr yn cynnal rowndiau terfynol Cwpan Pencampwyr Heineken a Chwpan Her 2021 yn y Stade Vélodrome ar benwythnos 21/22 Mai, a bod y gemau ar y 62,000- bydd Stadiwm Tottenham Hotspur yn Llundain yn cael ei aildrefnu ar gyfer 2022.

Bydd tocynnau ar gyfer rowndiau terfynol y tymor hwn yn ddilys ar gyfer penwythnos 2021 heb unrhyw newid i gategori na seddi, a chysylltir â phob deiliad tocyn trwy e-bost o fewn y 48 awr nesaf gyda manylion ar sut i fanteisio ar ad-daliad llawn os oes angen.

Fel y cyfathrebwyd yn flaenorol, bydd rownd yr wyth olaf yn y ddwy dwrnament yn cael eu chwarae ar benwythnos 18/19/20 Medi gyda’r rownd gynderfynol wedi’i drefnu ar gyfer penwythnos 25/26/27 Medi. Cyhoeddir dyddiadau, lleoliadau, amseroedd cychwyn a darllediadau teledu cyn gynted â phosibl.

Fel sy’n arferol yn ystod y pandemig, bydd y gemau yn ddarostyngedig i ganllawiau’r llywodraeth gydag iechyd a lles chwaraewyr, staff y clwb, swyddogion gemau, cefnogwyr a’r gymuned rygbi ehangach i’r amlwg.

Dyddiadau EPCR 2020

Rowndiau Wyth Olaf: penwythnos 18/19/20 Medi Rownd Gyn-derfynol: penwythnos 25/26/27 Medi Rownd derfynol Cwpan Pencampwyr Heineken: penwythnos 16/17/18 Hydref (lleoliad i’w gadarnhau) Rownd derfynol Cwpan Her: penwythnos 16/17/18 Hydref (lleoliad i’w gadarnhau) Dechrau tymor 2020/21: penwythnos 11/12/13 Rhagfyr

Bwrdd EPCR

Simon Halliday (Cadeirydd), Philip Browne (IRFU), Darren Childs (PRL), Mark Dodson (Rygbi’r Alban), Fabrizio Gaetaniello (FIR), Robert Howat (Rygbi’r Alban), Michael Kearney (IRFU), Julie Paterson (WRU), Steve Phillips (WRU), Andrea Rinaldo (FIR), Yann Roubert (LNR), Serge Simon (FFR), Bill Sweeney (RFU)