Rygbi yn Erbyn Hiliaeth

Rob LloydNewyddion

Y penwythnos hwn cyn ein gemau ailgychwyn bydd dau ddigwyddiad yn rhagflaenu’r gic gyntaf. Ym mhob gêm arsylwir eiliad o dawelwch i nodi bywydau a gollwyd a ddioddefwyd yn ystod pandemig Covid-19 ac i anrhydeddu’r rhai sydd wedi gweithio ar y rheng flaen i’n hamddiffyn.

Ar ôl hyn arsylwir ar ‘Eiliad mewn undod’ i ddangos bod rygbi’n sefyll yn unedig yn ei erbyn hiliaeth ac i bwysleisio gwerthoedd craidd rygbi gyda undod a pharch.

Bydd chwaraewyr yn sefyll mewn ffurf gylchol ac yn ystod yr amser hwn maent yn rhydd i fynegi eu hunain mewn modd y maent yn ei ystyried yn briodol.

Bydd yr Eiliad mewn Undod hon yn tanlinellu neges Rygbi yn Erbyn Hiliaeth ar draws y tiriogaethau sy’n cwmpasu’r Guinness PRO14.