Scarlets i chwarae ym Mhencampwriaeth Rygbi Unedig

Rob LloydNewyddion

Bydd y Bencampwriaeth Rygbi Unedig yn cychwyn ym mis Medi 2021 wrth i dîmau gorau’r De Affrig (Cell C Sharks, DHL Stormers, Emirates Lions and Vodacom Bulls) ymuno’r PRO14 i greu gynghrair o 16 team penigamp.

Bydd Pencampwriaeth Rygbi Unedig yn fwy ac yn gryfach nag or blaen. Bydd y timau o’r pum cenedl – Iwerddon, Yr Eidal, Yr Alban, Cymru a De Affrica yn trawsnewid y gystadleuaeth i mewn i gyngrair o glybiau penigamp, a fydd yn dathlu chwaraewyr ar ei siwrne wrth i’r URC ymfalchio i gynrychioli pawb sydd ynghlwm â’r gêm.

I ffwrdd o’r cae bydd y bencampwriaeth yn targedu i roi platfform i chwaraewyr i rannu storiau fel bod eu cyrrhaeddiadau yn y byd chwaraeon a thu hwnt yn gallu ysbrydoli’r cenhedlaeth nesaf o chwaraewyr ifanc a’u cefnogwyr i brofi fod rygbi yn gêm i bawb.

Bydd y cytundeb newydd rhwng Rygbi DA a’r PRO14 yn cryfhau’r partneriaeth gan wthio’r gêm ymhellach i fuddio’r 16 tîm yn y gynghrair.

Dywedodd Martin Anayi, CEO Pencampwriaeth Rygbi Unedig: “Fans have always asked more of our league and now we are taking it to new heights. The United Rugby Championship will see World Cup winners, icons of the Guinness Six Nations, the Rugby Championship and stars of the British & Irish Lions tour turning up the intensity in an exciting new league format. Since the origins of the Celtic League in 2001, the vision has been to innovate and evolve in order to create a compelling competition which would challenge our players and teams to be at their very best every single week. Their potential has never been in doubt and now we can provide them with the arena to be the very best.

“Forming the United Rugby Championship will begin to reshape the world of club rugby. We are creating a league that embraces and celebrates difference and where the only way to succeed will be to match the skill and intensity of the international game.

“The arrival of South Africa’s elite teams and the removal of fixtures from international match weekends will make our league stronger across the board. We will see heroes taking on heroes every week in iconic locations to create an appeal that will be unmatched in in the world of club rugby. 

“We now have a clear purpose and identity that everyone associated with our league can stand behind. We have listened and we have answered the challenge set by our clubs to take this competition to the next level both on and off the field. North and south will now collide on a regular basis and we cannot wait to see who will rise up as the first champions of the United Rugby Championship.”

Dywedodd Jurie Roux, CEO o Rygbi DA: “South African rugby has for many years imagined a future aligned with northern-hemisphere rugby and this announcement marks the arrival of that vision.

“Our teams will be pitting themselves against the leading clubs from four nations, steeped in rugby tradition and folklore. They’ll do it without having to cross time zones or acclimatise while 100 per cent of matches will kick off in South African prime time.

“This is a watershed moment in South African rugby history, opening new doors and heralding a new and exciting era for our sport.” 

Croesi ffiniau newydd yn Rygbi

Mae’r cytundeb yma yn creu llwybr newydd i Rygbi DA i ddod yn rhandeiliad o fewn Pro Rugby Championship (PRC DAC) wrth ochr yr undebau Celtaidd ac Eidaleg. Gan edrych ymlaen at ddyfodol heb Pandemig mae’r cyfuniad yma o’r gogledd a’r de yn rhoi cyfle i bawb sydd yn rhan o’r Pencampwriaeth Rygbi Unedig i fod yn optimistig am ddyddiau gwell.

Yn amodol ar gontract, mae’r holl dîmau yn y pencampwriaeth yn gymwys i gystadlu mewn cystadleuaethau’r EPCR o fewn amser i’r tymor 2022-23.

Mewn cymhariaeth a strwythur y PRO14, bydd y tymor arferol o 18 rownd yn y URC yn croesawu dychweliad tabl unigol a fydd yn osgoi gwrthdaro gyda penwythnosau rhyngwladol. Bydd pob gêm yn cyfri yn y gynghrair ac bydd yn cael ei gryfhau gan gyfres o gemau ‘knockout’ sydd yn darparu calendr llawn o rowndiau yr wyth olaf a chyn derfynol a fydd yn gorffen gyda’r rownd derfynol mewn lleoliad cyrchfan.

Mae’r pencampwriaeth yn anelu at gynnal amrywiaeth o steiliau chwarae, ieithoedd a diwylliant i gefnogwyr a fydd yn profi lleoliadau newydd o fewn rygbi wythnos ar ôl wythnos. Bydd y gynghrair newydd hefyd yn caniatau i dimau Super Rugby De Affrica i chwarae o fewn parth amser cyffredin a fydd yn helpu i groesawu cynulleidfa eang ar draws y gynghrair a chynyddu apêl masnachol.

Fformat Pencampwriaeth Rygbi Unedig

Bydd y URC yn defnyddio un tabl gynghrair i rhestri safeloedd y timau a fydd yn cyrraedd y rowndiau ‘knockout’ a chystadlu i gyrraedd y teitl.

Gemau: Bydd y tymor arferol o’r URC yn cymryd lle ar hyd 18 rownd gyda phib tîm yn chwarae chwech gêm cartref ac oddi cartref yn erbyn eu gwrthwynebwyr rhanbarthol a 12 gêm cartref NEU oddi cartref yn erbyn y timau sydd ar ôl yn y gynghrair.

Grwpiau rhanbarthol

Pool Gwyddelig: Connacht, Leinster, Munster, Ulster

Pool Cymreig: Dreigiau, Rygbi Caerdydd, Gweilch, Scarlets

Pool De Affrig: Cell C Sharks, DHL Stormers, Emirates Lions a Vodacom Bulls

Pool Eidaleg a Albanaidd: Benetton Rugby, Caeredin, Glasgow Warriors a Zebre Rugby

Cyfres derfynol/Play-Offs: Bydd un tabl gynghrair yn cael ei ddefnyddio i osod y timau yn diyn 18 rownd a’r 8 ar frig y tabl fydd yn gymwys i chwarae yn y play-offs. Bydd y timau wedi’u gosod o 1 i 8 ac yn derbyn mantais cartref yn ôl eu safle.

Bydd rownd cyfan o’r wyth olaf a rowndiau cyn derfynol yn cymryd lle i benderfynu pwy fydd yn chwarae yn y rownd derfynol.

Pencampwriaeth Rygbi Unedig – Cwpan Pencampwyr a Cwpan Her 

Bydd cyfanswm o wyth tîm o’r URC yn gymwys ar gyfer Cwpan Pencampwyr Heineken ar ddiwedd bob tymor. Mae’r

Yn amodol ar gwblhad telerau cytundeb EPCR, bydd timau De Affrig yn gymwys i chwarae yng Nghwpan Pencampwyr Heineken o dymor 2022-23 os ydyn nhw’n gorffen yn safle cymwysedig URC o’r tymor blaenorol.

Mae’r holl bwyntiau a enillwyd yn ystod tymor URC yn mynd tuag at safleoedd pool rhanbarthol a’r timau uchaf o bob pedwar pool fydd yn ennill safle yng Nghwpan Pencampwyr ar gyfer y tymor nesaf. Disgwylir i’r fformat yma greu hyd yn oed fwy o bwysau i’r gystadleuaeth ranbarthol.

Mae’r pedwar safle sydd ar ôl yng Nghwpan Pencampwyr yn mynd i’r pedwar tîm uchaf o dabl unigol y gynghrair sydd heb ennill safle trwy’r pyllau rhanbarthol.