Scarlets i chwarae yng Nghwpan Pencampwyr Heineken ar ei newydd wedd

Rob LloydNewyddion

Bydd Scarlets yn chwarae mewn Cwpan Pencampwyr Heineken ar ei newydd wedd ar gyfer tymor 2020-21.

Mae Bwrdd EPCR wedi cytuno’n unfrydol y bydd fformatau twrnamaint Cwpan y Pencampwyr a Chwpan Her newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer yr ymgyrch sydd i ddod.

Mae’r penderfyniad i newid y fformatau ar gyfer y tymor nesaf ar sail eithriadol wedi’i wneud yn erbyn cefndir argyfwng iechyd cyhoeddus COVID-19 a’i effaith barhaus ar y gêm clwb proffesiynol yn Ewrop.

Bydd 24 clwb yn cystadlu am Gwpan Pencampwyr Heineken 2020-21 gyda’r wyth cynrychiolydd ar y safle uchaf o Uwch Gynghrair Gallagher, y Guinness PRO14 a’r TOP 14 yn sicrhau eu lleoedd.

Bydd y clybiau’n cael eu rhannu’n ddau bwll o 12 trwy gêm gyfartal a bydd y twrnamaint yn cael ei chwarae dros wyth penwythnos gyda phedair rownd o gemau ar lwyfan y pwll ac yna cam taro allan yn cynnwys rowndiau cynderfynol cartref ac oddi cartref, rowndiau cynderfynol a’r rownd derfynol ym Marseille ar benwythnos Mai 21/22, 2021.

At ddibenion y gêm gyfartal, bydd y clybiau’n cael eu gwahanu i haenau, ac ni fydd clybiau o’r un gynghrair yn yr un haen yn cael eu tynnu i’r un pwll. Bydd y clybiau sydd wedi’u rhestru yn rhif 1 a rhif 2 o bob cynghrair yn Haen 1, bydd y clybiau rhif 3 a rhif 4 yn Haen 2, bydd y clybiau rhif 5 a 6 yn Haen 3, a’r rhif 7 a’r rhif Bydd 8 clwb wedi’u graddio yn Haen 4.

Bydd y clybiau Haen 1 a’r Haen 4 sydd wedi’u tynnu yn yr un pwll, ond nad ydyn nhw yn yr un gynghrair, yn chwarae ei gilydd gartref ac i ffwrdd yn ystod cam y pwll, fel y bydd y clybiau Haen 2 a Haen 3 sydd wedi bod wedi eu tynnu yn yr un pwll, ond nad ydyn nhw yn yr un gynghrair.

Bydd y pedwar clwb sydd â’r sgôr uchaf ym mhob pwll yn gymwys ar gyfer y rownd gogynderfynol, a bydd y clybiau sydd wedi’u rhestru rhwng 5 ac 8 ym mhob pwll yn cystadlu yn y cam taro allan o’r Cwpan Her.

“Gyda cham estynedig estynedig a dim ailadroddiadau o gemau domestig yn ystod cam y pwll, mae’r fformat hwn yn creu cyfleoedd cystadleuol newydd sbon i glybiau elitaidd Ewrop a’u cefnogwyr,” meddai cadeirydd yr EPCR, Simon Halliday.

“Yn yr amser hwn o newid, heb os, mae Cwpan Pencampwyr Heineken gyda’i sêr byd-eang y gêm, ei gefnogwyr angerddol a’i awyrgylch diwrnod gêm unigryw yn parhau i fod yn The One to Win.”

Bydd Cwpan Her 2020-21 yn dechrau gyda 14 clwb – chwech o’r TOP 14, pedwar o’r Uwch Gynghrair a phedwar o’r PRO14 – mewn un pwll. Bydd y twrnamaint yn cael ei chwarae dros wyth penwythnos gyda phedair rownd o gemau yn y cam rhagarweiniol ac unwaith eto, ni fydd clybiau o’r un gynghrair yn chwarae yn erbyn ei gilydd.

Clybiau cymwys ar gyfer Cwpan Pencampwyr Heineken 2020-21

PRO14: Leinster, Caeredin, Munster, Ulster, Scarlets, Glasgow, Connacht, Dreigiau

TOP14: Bordeaux-Begles, Lyon, Racing 92, RC Toulon, La Rochelle, Clermont Auvergne, Toulouse, Montpellier neu Castres Olympique.

Uwch Gynghrair Gallagher: i’w gadarnhau