Scarlets wedi cadarnhau ymadawiadau o’r tim hyfforddi a chwaraewyr

Rob LloydNewyddion

Bydd y prif hyfforddwr Brad Mooar, hyfforddwr y blaenwyr Ioan Cunningham ac wyth aelod o’r garfan chwarae yn gadael y Scarlets cyn i’r hyfforddiant ailddechrau ar gyfer y tymor nesaf.

Yn dilyn trafodaethau gyda’r grŵp hyfforddi a’r rheolwyr, penderfynwyd pan fydd y grŵp rygbi yn dychwelyd i Barc y Scarlets yn dilyn cyfnod Covid-19 y bydd gyda’r hyfforddwyr a’r chwaraewyr yn barod ar gyfer tymor 2020-21.

Cadarnhaodd Scarlets ym mis Rhagfyr y bydd Brad Mooar yn cysylltu â thîm hyfforddi Ian Foster gyda’r Crysau Duon yr haf hwn a hoffem ddymuno’n dda iddo ef a’i deulu. Mae wedi cael effaith annileadwy yn ei amser byr yn y Scarlets, gan feithrin diwylliant y bydd y prif hyfforddwr newydd Glenn Delaney a’i dîm hyfforddi yn edrych i adeiladu arno.

Mae Ioan Cunningham yn ein gadael ar ôl wyth mlynedd yn system hyfforddi’r Scarlets, gan raddio trwy’r Academi, timau lled-broffesiynol, ochr ddatblygu i’r rhengoedd hŷn. Yn gyn-gapten Clwb Rygbi Llanelli, chwaraeodd Ioan ran annatod fel hyfforddwr blaenwyr yn fuddugoliaeth teitl Guinness PRO12 yn 2016-17.

Y chwaraewyr a fydd yn gadael y Scarlets yw Hadleigh Parkes, Kieron Fonotia, Corey Baldwin, Jonathan Evans, Morgan Williams, Simon Gardiner, Rhys Fawcett a Tom James, sy’n ymddeol o rygbi proffesiynol.

Cyrhaeddodd Hadleigh Parkes Parc y Scarlets ym mis Hydref 2014 o Auckland ac mae wedi mynd ymlaen i chwarae 122 o gemau mewn crys Scarlets dros chwe thymor.

Ef oedd chwaraewr y tymor Scarlets yn 2015-16 ar ôl chwarae pob munud o bob gêm Guinness PRO12 ac aelod allweddol o garfan a enillodd deitl Scarlets yn 2017. Enillodd ei berfformiadau uwch-gyson galwad i Brawf Cymru a lle yng ngharfan Cwpan y Byd Warren Gatland yn 2019.

Bydd aelod arall o’r garfan diwrnod gêm a gododd dlws PRO12 yn Nulyn, Jonathan Evans yn gadael y Scarlets ar ôl pedwar tymor yng Ngorllewin Cymru. Gwnaeth cyn fewnwr y Dreigiau a Chaerfaddon 52 ymddangosiad i gyd.

Cyrrhaeddodd Kieron Fonotia ar draws y Llwchwr o’r Gweilch ddwy flynedd yn ôl. Fel aelod o garfan Cwpan y Byd Samoa 2019, mae Fonz wedi gwneud 29 ymddangosiad mewn lliwiau Scarlets.

Bydd cynnyrch yr Academi Corey Baldwin yn ymuno â Exeter Chiefs ar gyfer y tymor nesaf. Yn chwaraewyr dan 20 Cymru, mae Corey wedi gwneud 24 ymddangosiad yn yr uwch dîm, gan gynnwys 16 y tymor hwn.

Bydd y chwaraewr 7 bob ochr Cymru Morgan Williams yn gadael y Scarlets ar ôl ymddangos mewn 15 gêm dros dri thymor, gan sgorio pedwar cais.

Mae’r prop pen tynn profiadol Simon Gardiner wedi chwarae 66 gêm yn ystod dau gyfnod ym Mharc y Scarlets dros wyth tymor. Mae’r cynnyrch o Sir Benfro wedi bod ar fenthyg gyda’r Gweilch ers mis Rhagfyr.

Mae prop pen rhydd Rhys Fawcett wedi bod yn y Scarlets ers 2015, yn chwarae 10 gêm. Mae’r chwaraewr 23 oed yn un arall a dreuliodd amser ar fenthyg yn Stadiwm Liberty.

Fe fydd asgellwr ryngwladol Cymru, Tom James, yn ffarwelio ar ôl tymor yng Ngorllewin Cymru. Mae’r chwaraewr 33 oed yn ymddeol o rygbi proffesiynol.

Bydd y therapydd chwaraeon Alice Rees yn gadael y Scarlets ar ôl pum mlynedd fel aelod gwerthfawr o’r tîm meddygol ym Mharc y Scarlets.

Dywedodd rheolwr cyffredinol rygbi Scarlets, Jon Daniels: “Mae hi bob amser yn anodd ffarwelio â chwaraewyr a hyfforddwyr, ond yn llawer mwy felly y tymor hwn oherwydd yr amgylchiadau presennol.

“Hoffem ddiolch i Brad am bopeth y mae wedi’i wneud yn y Scarlets ers iddo gyrraedd yr haf diwethaf a dymuno’n dda iddo ef, Anna a’r plant, Laura, Charlie a Sam ar ddychwelyd i Seland Newydd.

“Mewn cyfnod byr o amser mae Brad wedi ymgolli fel rhan o deulu a diwylliant y Scarlets ac mae ei boblogrwydd ymhlith ein cefnogwyr yn siarad cyfrolau.

“Mae Ioan wedi dod trwy system hyfforddi’r Scarlets am yr wyth mlynedd diwethaf ar ôl codi Cwpan Cymru fel capten Clwb Rygbi Llanelli ac ni ellir gorbwysleisio ei rôl yn ein buddugoliaeth yn 2017.

“I’r holl hyfforddwyr, chwaraewyr, ein therapydd chwaraeon Alice, rydym yn hynod ddiolchgar am yr hyn rydych chi wedi’i gyfrannu at y Scarlets yn ystod eich amser yma.

“Rydym yn dymuno’n dda i chi ym mhennod nesaf eich gyrfaoedd a bydd croeso cynnes i chi bob amser ym Mharc y Scarlets – unwaith yn Scarlet, bob amser yn Scarlet.”

Ar ran bwrdd y Scarlets, dywedodd Nigel Short: “Yn anffodus, mae amgylchiadau wedi mynnu na fyddwn yn gallu rhoi’r anfon y maent yn ei haeddu i’r hyfforddwyr, chwaraewyr a staff ar y cae o flaen ein cefnogwyr ym Mharc y Scarlets . Rydym yn dal i obeithio, yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, i wneud rhywbeth fel ffarwel ac mae’r teimlad yn aros yr un peth.

“Ar ran y bwrdd, staff a chefnogwyr y clwb gwych hwn, hoffem ddiolch iddynt i gyd am eu cyfraniad i’r Scarlets a dymuno’n dda iddynt am yr hyn a ddaw nesaf.”

Bydd Scarlets yn cadarnhau cyfansoddiad eu tîm hyfforddi ar gyfer y tymor nesaf mewn maes o law.