Scarlets wrth eu bodd â’r gostyngiad enfawr mewn gwastraff plastig ym Mharc y Scarlets

Ryan GriffithsNewyddion

Mae’r symudiad i gwpannau eco ar gyfer tymor 2019-20 wedi gweld gostyngiad enfawr mewn gwastraff plastig ym Mharc y Scarlets.

Mae’r stadiwm, sydd wedi’i leoli yn Llanelli, De Cymru, wedi cyfnewid cwpanau plastig untro ar gyfer cwpanau y gellir eu hailddefnyddio â brand Scarlets yn ei holl fariau a safleoedd bwyd ac mae penaethiaid y rhanbarth wedi gwirioni ar y modd y mae cefnogwyr wedi coleddu’r symudiad.

Rhwng Medi 2018 ac Awst 2019, aeth y Scarlets trwy oddeutu 55,000 o gwpanau plastig at ddefnydd y cyhoedd. Ar sail tystiolaeth yr wyth gêm gyntaf a chwaraewyd ym Mharc y Scarlets y tymor hwn, ni aeth dros 30,500 o gwpanau plastig untro i’r safle tirlenwi, a fydd yn gweithio allan yn agos at 30 tunnell dros gyfnod o 12 mis.

Parc y Scarlets yw’r stadiwm gyntaf yng Nghymru i gymryd camau o’r fath.

“Mae hwn yn fater amgylcheddol pwysig ac mae’r Scarlets wedi ymrwymo’n llwyr i leihau gwastraff plastig,” meddai rheolwr cyffredinol y lleoliad, Carrie Gillam.

“Rydym yn falch o fod y stadiwm gyntaf yng Nghymru i gymryd y camau cadarnhaol hyn i gael gwared ar gwpanau plastig untro yn llwyr ac rydym wedi gwirioni ar ymateb cadarnhaol ein cefnogwyr.

“Mae wedi bod mor boblogaidd fel ein bod bellach yn dod â chwpanau argraffiad cyfyngedig arbennig i’n cefnogwyr dros y tymor gyda chwpan Ken Owens a oedd ar gael ar gyfer ein gêm yn erbyn Caeredin ar Chwefror 15.

Mae’r symudiad i gwpannau eco yn unol ag ymrwymiad amgylchedd-gyfeillgar y Scarlets.

Mae’r panel 14,486 o gapasiti, a agorwyd yn swyddogol ym mis Tachwedd 2008, wedi cael paneli solar wedi’u gosod ar ei do a’r cyfleuster hyfforddi dan do ar y safle. Mae Parc y Scarlets hefyd yn ymfalchïo mewn pwyntiau gwefru ceir trydan ac yn tynnu dŵr ar gyfer dyfrio traw o dechnoleg twll turio.

“Rydyn ni wedi bod wrth ein bodd gyda’r ymateb i gyflwyno Eco-Gwpanau yn y stadiwm,” meddai prif swyddog gweithredu Scarlets, Phillip Morgan.

“O safbwynt byd-eang, mae stadiymau chwaraeon yn cael eu hannog i hyrwyddo cynaliadwyedd ac yma yn y Scarlets rydym yn falch o’n hymrwymiad i faterion amgylcheddol a’r ffaith bod Parc y Scarlets yn arwain y ffordd yng Nghymru.”